Kiedy nowy raport o zasobach gazu łupkowego?

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego prof. Jerzy Nawrocki poinformował, że póki co nie ma wystarczającej ilości danych do aktualizacji raportu o zasobach złóż gazu łupkowego w Polsce. Jeśli teraz uzyskamy informacje z wykonanych odwiertów, to nowy raport o zasobach gazu łupkowego zostanie opublikowany pod koniec 2015 r. Natomiast do końca 2014 r. PIG-PIB opracuje raport o zasobach geologicznych tzw. tight gas (gazu zamkniętego, innego rodzaju gazu ze złóż niekonwencjonalnych) w Polsce.

Prof. Nawrocki stwierdził, że do opracowania nowego raportu o zasobach gazu łupkowego potrzebne są dane z aktualnie realizowanych prac poszukiwawczych. Niestety, obecne prawo nie gwarantuje służbie geologicznej dostępu do tych danych.

Również Sławomir Brodziński - Główny Geolog Kraju poinformował w wywiadzie udzielonym Informacyjnej Agencji Radiowej (IAR), że nowy raport o zasobach gazu łupkowego na razie nie powstanie. Jednocześnie Sławomir Brodziński stwierdził, że problemem nie jest mała liczba wykonanych otworów poszukiwawczych w Polsce (według stanu na dzień 30 kwiecień 2014 r. - wykonano 62 otwory), a znalezienie odowiedniej technologii, która umożliwi wydobycie gazu z polskich łupków. Warunki geologiczne w Polsce są odmienne niż w USA, skąd pochodzi wykorzystywana obecnie technologia szczelinowania hydraulicznego.

PIG-PIB opublikował ostatni raport o zasobach gazu ziemnego i ropy naftowej z formacji łupkowych w Polsce w marcu 2012 r. Raport powstał na podstawie analizy danych archiwalnych, z wierceń prowadzonych w latach 1950 - 1990. Dane z odwiertów prowadzonych od 2010 r. są jeszcze utajnione przez firmy, które je wykonały. Według PIG-PIB najbardziej prawdopodobne jest, że zasoby gazu łupkowego w Polsce mieszczą się w przedziale od 346 do 769 miliardów m3. To nawet 5,5 raza więcej, niż udokumentowane zasoby złóż konwencjonalnych gazu ziemnego.

Raport o zasobach gazu i ropy z formacji łupkowych - PIG-PIB, marzec 2012 r.

Mirosław Rutkowski: Gaz pojawia się i znika, czyli krótka historia szacowania zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce

Adam Wójcicki: Rodzaje zasobów gazu

autor: Anita Starzycka

Wróć do poprzedniej strony