Zakończono szczelinowanie otworu Lublewo LEP-1ST1H na Pomorzu

Grupa 3Legs Resources plc poinfomowała o zakończeniu wieloetapowej stymulacji odwiertu horyzontalnego Lublewo LEP-1ST1H. Program szczelinowania hydraulicznego składał się z 25 etapów.  Zabieg przeprowadzony został w dniach 16 - 27 lipca 2014 r. na długości 1 475 metrów odcinka kierunkowego otworu.

Był to największy, jak do tej pory, zabieg szczelinowania hydraulicznego wykonany w Polsce. Każdy etap składał się z sześciu perforacji. W rezultacie wykonano 150 klastrów perforacji w całym odcinku kierunkowym.

Na każdym etapie wykorzystywano około 141 ton proppantu (podsadzki), który wspierał wytworzone w skale szczeliny. Łącznie, na wszystkich etapach zabiegu wykorzystano 3 500 ton proppantu. Do szczelinowania użyto żelowego płynu sieciowanego, dzięki czemu zmniejszono ilości płynu wymaganego na każdy etap.

Obecnie odwiert Lublewo LEP-1ST1H jest przygotowywany do oczyszczenia, a następnie będzie testowany pod kątem wydajności przepływów gazu.

Grupa 3Legs REsources plc wspólnie z ConocoPhillips szuka w Polsce gazu łupkowego od 2010 r. W tym czasie firmy wykonały 8 otworów, w tym 3 odwierty kierunkowe. Przeprowadziły też program stymulacji w 6 wykonanych otworach.

Kalmlesh Parmar, Dyrektor Generalny 3Legs REsources powiedzieał: "Jesteśmy obecnie w końcowej fazie naszego programu wierceń 2013/2014, czyli stymulacji i testów długiego odcinka kierunkowego w odwiercie Lublewo LEP-1ST1H. Jesteśmy przekonani, że wykorzystaliśmy dotychczas zdobytą przez nas wiedzę i zastosowaliśmy ją w trakcie projektowania oraz wykonania programu stymulacji. Podjęliśmy wszystkie możliwe kroki, aby upewnic się, że nadchodzący test odwiertu ma wszelkie szanse powodzenia. W dalszym ciągu zgodnie z planem realizujemy nasz program wierceń, który był ogłoszony w listopadzie 2013 r. Dalsze informacje będą udostępniane w odpowiednim czasie".

3Legs Resources plc jest niezależną grupą prowadzącą działalność w dziedzinie poszukiwania oraz rozpoznawania złóż ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych. W Polsce 3Legs Resources posiada 6 licencji obejmujących obszar około 4 387 km2 na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, regionie uważanym za jeden z bardziej obiecujących w zakresie zasobów łupków gazonośnych w Europie.

źródło: 3legs Resources plc

1.08.2014 r.

auto:abar

Wróć do poprzedniej strony