Koncern BP: Paliwa kopalne pozostaną „dominującą formą energii”

Biznesalalert.pl informuje o prognozach przedstawionych przez koncern BP, a dotyczących światowego zapotrzebowania na energię do 2035 roku. Według ekspertów BP, zapotrzebowanie to wzrośnie o ponad 1/3, a paliwa kopalne „pozostaną w tym okresie dominującą formą energii”. Raport podkreśla, że paliwa kopalne zapewnią w 2015 roku prawie 80 proc. światowych dostaw energii.

Wśród paliw kopalnych najszybciej ma rosnąć popyt na gaz ziemny – średnio 1,8 proc. rocznie, a popyt na ropę o 0,9 proc. rocznie - podkreśla biznesalert.pl. Co ciekawe, wydobycie gazu łupkowego w skali globalnej będzie wzrastać aż o 5,6 proc. rocznie, a w 2035 r. gaz z łupków będzie stanowić 25 proc. całego wydobycia gazu. W 2014 roku gaz łupkowy stanowił 10 proc. całego wydobycia.

W przypadku ropy naftowej eksperci BP prognozują stopniową stabilizację popytu i podaży, aż do osiągnięcia stanu równowagi. Wysoki wzrost produkcji ropy naftowej ma nastapić w Stanach Zjednoczonych (ropa z
łupków i ropa tzw. zamknięta, ze złóż typu "tight") - informuje biznesalert.pl. 

16.02.2016 r.

źródło: biznesalert.pl (Rigzone/AP/Teresa Wójcik)

Wróć do poprzedniej strony