Koncesje węglowodorowe - raport Ministerstwa Środowiska dla Komisji Europejskiej

Ministerstwo Środowiska przekazało Komisji Europejskiej coroczny raport o koncesjach węglowodorowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcje węglowodorów nakazuje państwom członkowskim przedstawianie rocznych sprawozdań zawierające informacje o:

  • obszarach geograficznych, które zostały udostępnione dla poszukiwań, badań i produkcji węglowodorów,
  • udzielonych zezwoleniach,
  • podmiotach posiadających zezwolenia,
  • szacunkowych rezerwach znajdujących się na tym obszarze.

Raporty dotyczą wszystkich koncesji węglowodorowych, w tym także związanych z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego.

W marcu 2015 r. Ministerstwo Środowiska przekazało KE kolejny, doroczny raport, z którego wynika, że w 2014 r. udzielono 6 koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 12 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie tych surowców.

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. w Polsce obowiązywały 140 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie, ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych oraz metanu z węgla kamiennego. Koncesje te były w posiadaniu 28 podmiotów gospodarczych. Zdecydowanym liderem poszukiwań jest PGNiG, posiadający 77 koncesji (w tym 11 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego). Drugie miejsce ze stanem posiadania 9 koncesji zajmuje Orlen Upstream Sp. z o.o.

Jednocześnie, obowiązywały 234 koncesje na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego - wszystkie ze złóż konwencjonalnych. Udzielono je na rzecz 6 podmiotów, z których najwiecej - bo aż 227 - ma znowu PGNiG.

W 2014 r. obowiązywało 6 koncesji na poszukanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla, udzielonych na rzecz 4 podmiotów. Dwie koncesje na wydobywanie metanu mają 2 podmioty.

Raport podaje także zasoby węglowodorów w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Mamy zatem 287 udokumentowanych konwencjonalnych złóż gazu ziemnego, w których łączne zasoby wydobywane wynoszą 132,074 mld m3.

Udokumentowano 85 złóż ropy naftowej i kondensatu naftowego z zasobami wydobywanymi 24,377 mln ton. Metan z pokładów węgla znajduje się w 53 udokumentowanych złożach, a jego zasoby wydobywalne to 85,432 mld m3.

18.05.2015 r.

źródło: Misnisterstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony