Konferencja Geoshale 2014: Formacje Utica i Marcellus mogą stać się analogami dla basenów gazu ziemnego w Polsce

Drugi dzień konferencji Geoshale 2014, zorganizowanej w dniach 24-26 września 2014 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB poświęcony był tematyce gazu ziemnego z łupków. Zaprezentowane referaty przyniosły interesujące informacje i wnioski dla osób zaangażowanych w rozpoznanie potencjału polskich łupków.

Do tej pory firmy poszukujące gazu ziemnego w Polsce napotykały pewne trudności związane z zabiegami szczelinowania hydraulicznego, a szczególnie z dopasowaniem tej technologii do warunków geologicznych w Polsce. Miało to związek to m.in. z odmiennym składem petrograficznym i mineralogicznym polskich łupków. Dlatego duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja naukowców z Niemiec, przedstawiających wyniki badań dotyczących zależności pomiędzy łupkami gazonośnymi a płynem szczelinującym (A. Vieth - Hillebrand).

Równie interesująca była prezentacja i tocząca się już w trakcie sesji posterowej dyskusja na temat analogii pomiędzy różnymi basenami złożowymi, wywołana referatem T.R. Carr o formacjach Marcellus i Utica w basenie Appalachów w USA.

Wnioski z dyskusji wydają się optymistyczne. Łupki z formacji Utica (Ohio, USA), gdzie odnotowuje się stale zwiększające się wydobycie ropy i gazu, mogą stanowić analog dla polskich łupków z basenu bałtyckiego. Stwierdzono również, że struktura tektoniczna formacji Marcellus może być analogiem dla naszego basenu lubelskiego.

26.09.2014 r.

afal, idyr

Szczegółowy program konferencji.

Wróć do poprzedniej strony