Konferencja naukowa w Lizbonie na temat zagadnień geologii naftowej

W dniach 18 i 19 maja w Lizbonie odbyła się duża międzynarodowa konferencja geologiczna zorganizowana pod auspicjami American Association of Petroleum Geologist. Konferencja zatytułowana „Tethys-Atlantic Interaction Along the European-Iberian-African Plate Boundaries”, zgromadziła szerokie grono międzynarodowych ekspertów w tym z Polski, którzy zaprezentowali wyniki swoich kluczowych osiągnięć w zakresie nauk geologicznych.

W konferencji udział wzięło 270 uczestników z czego aż 155 z nich reprezentowało sektor przemysłu i usług, natomiast pozostali występowali w imieniu jednostek naukowych oraz agencji rządowych. 

Konferencja w większości dotyczyła wybranych zagadnień geologii naftowej zarówno złóż konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Zdecydowana większość z 17 osobowej grupy gości z Polski uczestniczyła jednak w sesji dedykowanej węglowodorom niekonwencjonalnym.

Podczas tej sesji zostały przedstawione prezentacje dotyczące basenów bałtyckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz bruzdy śródpolskiej.

Prezentacja wyników badań z basenu bałtyckiego Polski. Fot: P. Karcz.

Delegacja gospodarzy zaprezentowała wyniki badań dotyczących basenów paleozoicznych południowej części Portugalii.

Gabriel Barberes prezentujący wyniki badań paleozoicznych łupków z formacji Brejeira, Mira i Mértola. Fot: P. Karcz.

 

 Paulo Fernandes prezentujący wyniki badań paleozoicznych łupków z południowej strefy Portugalii. Fot: P. Karcz.

Państwowy Instytut Geologiczny reprezentowany był na konferencji przez dr. Przemysława Karcza, który przedstawił publiczności dwa referaty oba prezentujące wyniki badań z basenu bałtyckiego.

16.06.2015 r.

autor: Przemysław Karcz

Wróć do poprzedniej strony