Konferencja prasowa PIG-PIB dotycząca zasobów gazu zamkniętego (tight gas)

17 marca 2015 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji raportu dotyczącego złóż niekonwencjonalnych gazu ziemnego zamkniętego w zwięzłych i słabo przepuszczalnych piaskowcach opracowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Konferencja zgromadziła blisko 100 osób - przedstawicieli mediów, firm wydobywczych, instytucji naukowych i ministerstw.

W konferencji wziął udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński, dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ Rafał Miland, dyrektor ds. współpracy i promocji Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Grzegorz Pieńkowski, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej Andrzej Przybycin oraz Hubert Kiersnowski – ekspert PIG, jeden z autorów Raportu.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oszacował zasoby prognostyczne kolejnej, po gazie łupkowym, a wcześniej metanie pokładów węgla, grupy niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, tzw. gazu zamkniętego (tight gas). Gaz ten, pod względem chemicznym i fizycznym nie różni się od gazu ziemnego wydobywanego ze złóż konwencjonalnych. Cechą odmienną jest sposób występowania - gaz zamknięty jest uwięziony w mikroskopijnych przestrzeniach porowych piaskowców, które nie są ze sobą połączone. Dlatego do wydobycia trzeba zastosować – podobnie jak w przypadku gazu łupkowego – metodę szczelinowania hydraulicznego. Obecnie gaz zamknięty stanowi znaczną część całkowitego wydobycia gazu ziemnego w USA (ok. 30%). Eksploatowany jest od 20 lat w Niemczech, Holandii, Rosji i Argentynie.

W raporcie przeanalizowano trzy kompleksy geologiczne najbardziej perspektywiczne w świetle obecnego stanu wiedzy. Są one zlokalizowane w strefie poznańsko-kaliskiej, wielkopolsko-śląskiej i w zachodniej części basenu bałtyckiego. Całkowita objętość gazu ziemnego w tych obszarach prognozowana jest w przedziale 1528-1995 mld m3. Przyjmując współczynnik wydobycia uzyskiwany w eksploatowanych złożach na świecie – 10% zasobów geologicznych – można założyć, że technicznie wydobywalne zasoby wynoszą około 153-200 mld m3.

MK

Copyrights

Zezwalamy na publikację materiałów pod warunkiem podania źródła:
Państwowy Instytut Geologiczny

Wróć do poprzedniej strony