Konferencja zamykająca projekt "Gaz dla gminy"

22 stycznia 2015 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB w Warszawie odbyła się konferencja zamykająca projekt "Gaz dla gminy", którego organizatorem był Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. (ISE). Głównym celem projektu było pobudzenie dyskusji na temat wyzwań dla administracji samorządowej w kontekście poszukiwań gazu łupkowego.

W czasie trwania projektu przeprowadzono cykl 20 konferencji regionalnych i 2 konferencje ogólnopolskie pn. "Gaz z łupków – wpływ na środowisko, zagrożenia czy korzyści dla człowieka? Kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej”.

Tematyka spotkań obejmowała: 

  • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu z łupków – kluczowe kwestie techniczne i technologiczne, perspektywy rozwoju,
  • aspekty środowiskowe i społeczne – scenariusz złotych zasad MAE, inwestycje celu publicznego,
  • budowa poparcia społecznego i zrozumienia dla inwestycji – korzyści i zagrożenia dla gmin z tytułu prowadzenia na ich terenie działalności związanej z poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków.

Podczas konferencji zamykającej podsumowano trwający od kwietnia 2013 r. projekt.

Zgromadzonych gości powitał Roman Smółka, pełniący funkcję kierownika PIG-PIB. Konferencję poprowadził dr inż. Andrzej Sikora - lider projektu. Po serii referatów odbyła się dyskusja panelowa, w której udział wzięli: prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński , dr inż. Adam Szurlej, Paweł Poprawa oraz Hubert Kiersnowski z PIG-PIB. Podczas dyskusji omówiono perspektywy wydobycia gazu łupkowego i jego potencjalny udział w miksie energetycznym kraju.

Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o projekcie www.gazdlagminy.pl

22.01.2015 r.

autor: Maja Kowalska

Wróć do poprzedniej strony