Konferencja "Złoża kopalin"

Samowystarczalność energetyczna Polski, najnowsze metody badań i dokumentowania złóż, problemy prawne związane z działalnością geologiczną, zasoby wody termalnej czy potencjał złożowy gazu zamkniętego - to tylko część zagadnień, jakie były przedmiotem rozważań w trakcie tego spotkania. 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Złoża kopalin - poszukiwanie, badanie, dokumentowanie” odbyła się w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie w dniach 15-17 kwietnia 2015 r.

Uroczyste otwarcie – uczestników wita Magdalena Pańczyk, przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji. Za stołem prezydialnym siedzą (od lewej) Lesław Skrzypczyk – dyrektor ds. państwowej służby hydrogeologicznej i Andrzej Przybycin - dyrektor ds. państwowej służby geologicznej

Spotkanie zdominowały najważniejsze problemy surowcowe Polski. Ta tematyka niezmiennie budzi ogromne zainteresowanie wśród specjalistów, dlatego konferencja zgromadziła ponad stu dwudziestu ekspertów z kilkunastu placówek naukowych - szkół wyższych i instytutów badawczych, a także przedstawicieli geologicznej administracji państwowej oraz przemysłu.

Uczestnicy konferencji

Tegoroczna konferencja podzielona była aż na 9 sesji, które obejmowały szeroki zakres tematyczny – od podstaw prawnych działalności geologicznej i górniczej przez bilansowanie zasobów, analizę poszczególnych rodzajów złóż, aż po geologię w sztuce i historię górnictwa.

Wstępem do konferencji były warsztaty poświęcone gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji geologicznej w PIG-PIB. Uczestnicy spotkania mogli też zapoznać się z nowoczesną aparaturą badawczą, którą dysponuje Instytut.

Zasadniczą część obrad otworzył zastępca dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby geologicznej mgr inż. Andrzej Przybycin. Powitał zebranych i wygłosił słowo wstępne, w którym zaprezentował wybrane osiągnięcia Instytutu.

Przez kolejne dwa dni kilkudziesięciu prelegentów prezentowało efekty swoich badań i analiz. Po każdej sesji odbywała się dyskusja i wymiana doświadczeń. Padło wiele propozycji dotyczących m.in. wykorzystania potencjału złóż, sposobu ich badania i pozyskiwania, ale także ponownego zdefiniowania niektórych pojęć występujących w regulacjach prawnych dotyczących geologii i górnictwa.

Konferencja po raz trzeci odbyła się w Państwowym Instytucie Geologicznym. W tym roku honorowy patronat nad nią objęli wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju dr inż. Sławomir Brodziński.

23.04.2015 r.

Tekst: Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Marek Krzyżanowski

Wróć do poprzedniej strony