Konkurs dla młodych naukowców: Młodzi Innowacyjni dla PGNiG - II edycja

PGNiG organizuje drugą edycję konkursu dla młodych naukowców na pomysł projektu z obszaru działalności firmy. Konkurs "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG" skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów studiujących lub zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w dniu 31.XII.2015 r. nie ukończyli 30 lat.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie opisu Projektu z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w szczególności:

  • poszukiwania i wydobycia węglowodorów,
  • dystrybucji paliw gazowych,
  • elektroenergetyki,
  • nowych zastosowań gazu ziemnego,
  • ochrony środowiska,
  • obsługi odbiorców i użytkowników gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa,
  • oraz w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Projekt  musi nosić znamiona nowatorstwa i innowacji, a także powinien być możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zgłoszenia nalezy odsyłac w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Uczestników:

  • za zajęcie I miejsca nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł.
  • za zajęcie II miejsca nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.
  • za zajęcie III miejsca nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł.

Laureat pierwszej nagrody otrzyma od Organizatora propozycję realizacji swojego Projektu. 

Więcej informacji na stronie PGNiG.

1.06.2016 r.

źródło: PGNiG SA

Wróć do poprzedniej strony