Krytycznie o poszukiwaniach gazu z łupków w "Bilansie otwarcia" Ministerstwa Środowiska

Minister środowiska prof. Jan Szyszko zaprezentował wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzonego w resorcie. W sprawozdaniu z audytu, zatytułowanym "Bilans otwarcia - stan na 19.11.2015", mocno skrytykowano działania prowadzone przez poprzednią ekipę rządzącą w zakresie poszukiwania gazu z łupków. Przeprowadzenie bilansu zostało zlecone przez nowe kierownictwo po objęciu władzy. W konferencji wzięli także udział pozostali członkowie kierownictwa.

Wyniki audytu zostały zaprezentowane podczas konferencji dla mediów. W trakcie spotkania prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę na problemy, które zastał po przejęciu funkcji Ministra Środowiska. Część uwag dotyczyła polityki klimatyczno-energetycznej poprzedniego rządu oraz surowców energetycznych w Polsce. Doliczono się także 585 zaległych aktów prawnych. 

W sprawozdaniu z audytu wskazano zaniedbania poprzedniego rządu w sektorze geologii i gospodarce zasobami naturalnymi. Są to: 

 1. brak polityki surowcowej,
 2. brak wprowadzenia racjonalnego prawa w zakresie działalności geologiczno - górniczej, 
 3. brak Słuzby Geologicznej jako organu państwa,
 4. brak obsady geologów powiatowych w około połowie starostw,
 5. nasilenie nielegalnej eksloatacji kruszyw, torfu i kamieni ozdobnych,
 6. fiskalizm państwa,
 7. warunki do korupcji w dzialalności geologiczno - górniczej,
 8. źle prowadzone poszukiwania gazu w łupkach (firmy nie wykonały poszukiwań, nie zdały właściwych raportów, uzyskały ogrom informacji geologicznej Skarbu Państwa),
 9. symulowana innowacyjność w zakresie nowych technologii poszukiwań i eksploatacji,
 10. magazyny gazu najmniejsze w Unii Europejskiej per capita,
 11. niewykorzystanie potencjału bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze.

Jak zauwaza biznesalert.pl, zgodnie z tą oceną dość prawdopodobny jest powrót do koncepcji przekształcenia Państwowego Instytutu Geologicznego w państwowy organ służby geologicznej na wzór Stanów Zjednoczonych. PIG pełni także zadania służby geologicznej, ale jako placówka naukowa, a nie organ państwowy. Propozycje rozwiązań w tym zakresie należą do kompetencji Głównego Geologa Kraju, jednakże prof. Mariusz Jędrysek nie był obecny na konferencji prasowej.

22.01.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska, biznesalert.pl

 

Wróć do poprzedniej strony