MAE: światowy popyt na ropę naftową będzie rósł

Międzynarodowa Agencja Energetyczna opublikowała swój doroczny raport World Energy Outlook 2014. Według scenariusza bazowego przedstawionego przez MAE popyt na ropę będzie rósł mimo zmniejszonego zużycia w krajach rozwiniętych. Aby podaż mogła zrównoważyć rosnący popyt, inwestycje w poszukiwania i wydobycie węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej, także ze źródeł niekonwencjonalnych (m.in. ropę z łupków), będą musiały osiągnąć poziom 900 mld USD rocznie.

Znakiem zapytania dla autorów raportu pozostaje możliwość utrzymania wzrostu wydobycia tzw. "ropy zamkniętej" - tight oil w Stanach Zjednoczonych Ameryki w długim horyzoncie czasowym. Prognozowane zużycie ropy na świecie, zdaniem MAE, wyniesie w 2040 roku 104 mln baryłek dziennie.

Na każdą baryłkę ropy, o którą zostaje zmniejszony popyt w krajach OECD, przypadają dwie dodatkowe baryłki w krajach spoza OECD. Wzrost zużycia ropy w transporcie oraz sektorze petrochemicznym zwiększy popyt z 90 milionów baryłek dziennie (mb/d) w 2013 roku do 104 mb/d w 2040 roku, pomimo, że wysokie ceny i nowe polityki energetyczne stopniowo ograniczą tempo całościowego wzrostu konsumpcji, prowadząc do potencjalnego ustabilizowania się popytu na stałym poziomie. Aby sprostać prognozowanemu popytowi, konieczne będą inwestycje rzędu 900 miliardów dolarów rocznie w latach 2030-tych w rozwój projektów związanych z wydobyciem ropy i gazu. Pozostaje jednak wiele niepewności czy inwestycje będą realizowane w szczególności gdy w Stanach Zjednoczonych wydobycie ropy zaciśniętej (tight oil) ustabilizuje się na początku lat 2020-tych, a następnie ich całkowita produkcja zacznie spadać”.

Cytat za: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlook2014ExecutiveSummaryPolishversion.pdf

12.11.2014 r.

afal

Wróć do poprzedniej strony