Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nafta i Gaz 2014"

W Warszawie odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Nafta i Gaz 2014". Jest to coroczne wydarzenie gromadzące polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu i energetyki.

Konferencja jest forum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sfer rządowych i biznesowych. Poruszane tematy dotyczą stanu obecnego i rozwoju sektora paliwowo energetycznego w kraju i za granicą. W tym roku omawiane były następujące zagadnienia:

 • poszukiwania i wydobycie ropy i gazu,
 • budowa zakładów rafineryjnych i gazowych,
 • budowa, wyposażenie i eksploatacja ropociągów i gazociągów,
 • urządzenia i sprzęt do rafinacji ropy,
 • przesyłanie i transport ropy, gazu i produktów pochodnych,
 • procesy rafineryjne i gazowe,
 • magazynowanie i dystrybucja ropy, gazu oraz produktów pochodnych,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i laboratoryjna,
 • automatyka przemysłowa,
 • bezpieczeństwo,
 • ochrona środowiska,
 • usługi naukowo-badawcze, konsulting.

Uczestnikami konferencji są przedstawiciele: administracji rządowej, zarządów firm z sektora nafty, gazu i energetyki, firm doradczych i konsultingowych, wyższych uczelni i instytutów badawczo-naukowych, instytucji publicznych, stowarzyszeń i izb branżowych, a także eksperci branży paliwowej i energetycznej.

W dyskusji panelowej poświęconej gazowi z łupków (Sesja siódma - 18 września 2014 r., godz. 14.00 - 15.30) udział wziął prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski - Dyrektor ds. współpracy i promocji Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego.

W załącznikach znajdują się tzw. georaporty - informacje o najważniejszych surowcach energetycznych Polski, które zostaną omówione podczas wystapienia prof. Grzegorza Pieńkowskiego.

W czasie dwóch dni konferencji odbyło się kilka sesji tematycznych:

Sesja pierwsza - Państwo wobec wyzwań sektora nafty i gazu, właściciel czy obserwator?

 • Kondycja spółek sektora nafty i gazu – czy właściciel dba o swoje spółki?
 • Otwieramy rynki czy chronimy nasze blue-chipy? Dylematy unijne i globalne
 • Regulacje rynku – dla dobra konkurencji czy w interesie polskich spółek?
 • Czy dywersyfikacja zerwie więzi z dotychczasowymi dostawcami surowców?

Sesja druga - Polski rynek paliw – inwestycje w trudnym otoczeniu

 • Wyzwania stojące przed europejskim i polskim sektorem rafineryjnym
 • Inwestycje sektora rafineryjnego w strategii rządu
 • Polskie Inwestycje Rozwojowe – jako narzędzie interwencji i protekcjonizmu? 
 • Dylemat: rafinerie czy terminale – między polityką a produkcją
 • Koszty inwestycji i ich finansowanie

Sesja trzecia - Kolejny rok liberalizacji rynku gazu

 • Unia Europejska – czy już wspólny rynek czy zbiór rynków krajowych?
 • Polska – samodzielny rynek czy połączenie z V4?
 • Polska na drodze od monopolu do konkurencji – kolejne zbliżenia 
 • Jakie szanse dla PGNiG na otwartym rynku?
 • Giełda gazu – nowy instrument liberalizacji

Sesja czwarta - Chemia – rozwój branży a potrzeby surowcowe

 • Wyzwania polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego,
 • Budowanie dużych grup chemicznych – szansą na rozwój
 • Więzi surowcowe – nafta, gaz i chemia – efektywna współpraca
 • Rozwój sektora – nowe inwestycje – szansa czy tylko nadzieje?
 • Wpływ polityki klimatycznej na przyszłość sektora chemicznego

Sesja piąta - Polska – nowy uczestnik światowego rynku LNG

 • Terminal regazyfikacji w Świnoujściu – stan inwestycji, perspektywy zakończenia budowy
 • Miejsce Polski w globalnym łańcuchu wartości skroplonego gazu ziemnego
 • Model biznesowy funkcjonowania terminalu – ryzyka i szanse rozwojowe
 • Uwarunkowania importu i handlu gazem LNG na rynku polskim – czy tylko regazyfikacja?

Sesja szósta - Infrastruktura krytyczna sektora  nafty i gazu

 • Magazyny, terminale i rurociągi – czy wystarczające ilości i pojemności
 • Nowe inwestycje – dywersyfikacja zaopatrzenia dla rynku czy na kryzys?
 • Wąskie gardła polskiej infrastruktury gazowej – wyzwania dla bezpieczeństwa
 • Specustawa dla inwestycji rurociągowych – jakie szanse na poprawę

Sesja siódma - Gaz łupkowy – perspektywy rozwoju branży w Polsce

 • Zasoby niekonwencjonalne a potencjał innych zasobów - ropy, gazu i  węgla?
 • Efekty kilkuletnich poszukiwań – osiągnięcia i porażki 
 • Nowe prawo geologiczne - warunki stawiane branży wydobywczej
 • W jaki sposób państwo powinno ustalać zasady gry?

Konferencji towarzyszyła wystawa ilustrująca produkty i usługi z sektora nafty i gazu.

Konferencja i wystawa odbywały się w dniach 17 i 18 września 2014 r., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (wejście od ul. Marszałkowskiej).

Wróć do poprzedniej strony