Międzynarodowe Targi Geologiczne Geo-Eko-Tech 2014

W dniach 8-9 maja w sali głównej Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie odbyły się XII Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO - EKO - TECH "Geologia 2014".

Targi te są cykliczną imprezą mającą na celu promocję najnowszych technologii, usług oraz sprzętu, które mogą być wykorzystane do poszukiwania i eksploatacji złóż, realizacji inwestycji hydrogeologicznych i hydrotechnicznych, planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury oraz ochrony środowiska. W bieżącej edycji wzięło udział 11 wystawców.

Podczas uroczystego otwarcia targów, w imieniu Zarządu Targów Warszawskich (organizatora imprezy), wystawców i gości powitała pani Marzena Jedynak. W ceremonii uroczystego otwarcia wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju Sławomir Brodziński, dyrektor departamentu górnictwa w Ministerstwie Gospodarki Maciej Kaliski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego Włodzimierz Mizerski oraz gospodarz wydarzenia dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB profesor Jerzy Nawrocki.

Podczas imprezy zorganizowane zostały przez Państwowy Instytut Geologiczny dwie konferencje: "Realne i potencjalne zaplecze surowcowe Polski" oraz "Geologia i innowacje". Każdej z nich poświęcony został jeden dzień targowy.

Podczas konferencji zostały wygłoszone referaty, podczas których poruszono tematykę węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych:

  • "Perspektywy poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych - doświadczenia ORLEN Upstream", Jarosław Zacharski, dyrektor ORLEN Upstream
  • "Zastosowanie nowoczesnych metod mikroskopii SEM/FIB oraz badań geochemicznych w analizie niekonwencjonalnych złóż węglowodorowych", dr inż. Łukasz Nieradko, dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+
  • "High technologies as a key to shale gas and oil resources / High - tech products play key role in exploatation of shale gas and oil", Denis McKee, CEO and President, United Oilfield Services

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polskie Towarzystwo Geologiczne oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Targi zostały zorganizowane przez Zarząd Targów Warszawskich SA.

autor: Maja Kowalska
zdjęcia:  Barbara Ruszkiewicz

Wróć do poprzedniej strony