Minister Środowiska powołał Radę Górniczą

Powołana przez Ministra Środowiska Rada Górnicza rozpoczęła już prace. Do zakresu działania Rady Górniczej należy przygotowanie dla Ministra Środowiska opinii w sprawach działalności górniczej, w tym w szczególności propozycji i wniosków dotyczących zagadnień prawnych, technologii eksploatacji kopalin zapewniających ograniczenie ich ujemnego wpływu na środowisko oraz zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem złożami kopalin.

Rada została powołana Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. MŚ z 2016 r. poz. 4), zmieniona Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Górniczej (Dz. Urz. MŚ z 2016 r. poz. 34).

Dotychczas Minister powołał w jej skład 23 członków:

 • prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – Przewodnicząca Rady,
 • dr inż. Piotr Buchwald – Zastępca Przewodniczącego,
 • dr Sławomir Mazurek – Zastępca Przewodniczącego,
 • mgr inż. Piotr Ostrowski – Zastępca Przewodniczącego,
 • mgr Hubert Schwarz – Sekretarz,
 • prof. dr hab. inż. Marek Cała,
 • dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn,
 • mgr Adam Gorszanów,
 • mgr inż. Aleksander Kabziński,
 • dr Wojciech Kaczmarek,
 • mgr inż. Henryk Karaś,
 • prof. dr hab. inż. Jan Lubaś,
 • dr inż. Maciej Madziarz,
 • mgr inż. Adam Maksymowicz,
 • dr inż. Adam Mirek,
 • mgr Rafał Misztal – przedstawiciel Ministra Środowiska,
 • prof. dr hab. inż. Krystian Probierz,
 • prof. dr hab. Jan Przybyłek,
 • dr hab. inż. Jacek Szczepiński,
 • dr inż. Andrzej Tor,
 • dr hab. inż. Stanisław Trenczek,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman,
 • mgr inż. Jan Zimroz.

Rada Górnicza docelowo ma liczyć 25 członków.  W posiedzeniach Rady poza jej członkami udział biorą osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, za zgodą Ministra Środowiska.

Dotychczas odbyły się 2 posiedzenia Rady: w dniu 9 lutego 2016 r. i 26 kwietnia 2016 r. Na pierwszym posiedzeniu Rady członkowie zostali przydzieleni według kompetencji i dziedzin, w których są specjalistami, w oparciu o sposób eksploatacji do trzech podzespołów:

 • ds. eksploatacji podziemnej,
 • ds. eksploatacji odkrywkowej,
 • ds. eksploatacji otworowej.

Poruszone zostały kwestie konieczności przeprowadzenia zmian w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz innych aktów prawnych. Podczas drugiego posiedzenia Rady omawiane były zgłoszone przez członków propozycje zmian do ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

18.05.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony