Ministerstwo Środowiska zaprezentowało bilans otwarcia w zakresie geologii

Minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek spotkali się z dziennikarzami w gmachu Ministerstwa Środowiska. Tematem konferencji była polityka surowcowa Polski. 

Spotkanie było kontynuacją zeszłotygodniowej konferencji prasowej poświęconej bilansowi otwarcia. Tym razem skupiono się na tematyce polityki surowcowej i działań państwa w zakresie geologii, polityki koncesyjnej i wydobywczej. Główny Geolog Kraju omówił dwanaście punktów, które w bilansie otwarcia poświęcone są geologii i gospodarce zasobami naturalnymi.

Zdaniem prof. Jędryskanajwieksze zaniedbania dotyczyły braku racjonalnego prawa w zakresie działalności geologiczno-górniczej. Główny Geolog Kraju wskazał na plagę nielegalnej eksploatacji kruszywa oraz brak wyników w obszarze poszukiwania gazu łupkowego.

Za najważniejsze wyzwania uznał zaś stworzenie racjonalnej polityki surowcowej, powołanie służby geologicznej oraz zmiany w prawie, które zredukują ryzyko inwestycyjne firm.

źródło: Ministerstwo Środowiska

25.01.2016 r.

Wróć do poprzedniej strony