Nowa strategia PGNiG: poszukiwanie gazu łupkowego jednym z kluczowych obszarów działania

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło Strategię GK PGNiG na lata 2014-2022. Celem Grupy jest utrzymanie pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną w warunkach zliberalizowanego rynku gazu.

Nowa strategia obejmuje 4 kluczowe dla Spółki obszary biznesowe i 10 inicjatyw strategicznych. Jednym z nich jest wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwań i wydobycia węglowodorów, w którym docelowo Spółka widzi bardzo duży potencjał wzrostu. Głównym celem PGNiG jest utrzymanie stabilnego wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju. Jednakże, aby stworzyć perspektywę dalszego istotnego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, Spółka planuje aktywnie budować portfel zagranicznych aktywów poszukiwawczo – wydobywczych.

Ponadto PGNiG będzie kontynuować prace w celu potwierdzenia geologicznego i ekonomicznego potencjału złóż typu shale gas w Polsce na swoich najbardziej perspektywicznych koncesjach. Celem jest potwierdzenie wydobywalnych zasobów węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych oraz uzyskanie ekonomicznie opłacalnego wydobycia błękitnego paliwa w możliwie najkrótszym czasie.

Spółka chce zintensyfikować działalność badawczo-rozwojową. PGNiG zakłada usprawnienie zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi oraz innowacyjnością, pozyskanie strumienia środków na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych z funduszy UE oraz optymalizację portfela projektów innowacyjnych.

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGNiG SA 29 grudnia 2014 roku.

30.12.2014 r.

źródło: PGNiG SA

abar

Wróć do poprzedniej strony