Obrona morskich złóż gazu łupkowego tematem ćwiczeń Marynarki RP

3 Flotylla Okrętów wchodząca w skład Marynarki Wojennej RP rozpoczęła ćwiczenia dowódczo-sztabowe Okoń - 16, których tematem jest ochrona morskich złóż gazu łupkowego w strefie nadgranicznej. Fikcyjny scenariusz zakłada, że złoża ropy naftowej i gazu łupkowego w morskiej strefie nadgranicznej są większe niż przypuszczano, a fikcyjne państwo sąsiadujące z Polską wysuwa nieuprawnione roszczenia do ich eksploatacji. Dochodzi do lokalnego konfliktu morskiego. Zagrożone są interesy państwa na morzu. 

Ćwiczeniem kieruje szef Sztabu 3 Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa. Scenariusz zakłada, że spór dotyczy nieuregulowanych kwestii związanych z eksploatacją odkrytych bogatych złóż ropy naftowej i gazu łupkowego zlokalizowanych na pograniczu obu państw. Władze państwa sąsiadującego prowadzą agresywną politykę zagraniczną, a jego siły zbrojne gotowe są do przeprowadzenia interwencji zbrojnej. Siły przeciwnika będą dążyć do zniszczenia ważnej z punktu widzenia gospodarczego infrastruktury państwa i przejąć kontrolę w rejonie występowania złóż bogactw naturalnych. 

Zadaniem 3 Flotylli Okrętów jest zaplanowanie działań wojsk dla obrony kraju. W ramach ćwiczeń zostaną przeprowadzone symulacje sytuacji na morzu. Marynarze przeanalizują różnego rodzaju warianty operowania sił morskich podczas akcji konwojowania jednostek specjalnego znaczenia, ewakuacji ludności cywilnej z obszaru konfliktu, blokady rejonu objętego embargiem, i kontrolowania sytuacji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Studiowana jest terminologia, ujednolica się definicje, procedury dowodzenia i kontroli, a także przygotowuje się szczegółowe algorytmy działań. 

Mamy nadzieję, że scenariusz konfiktu zbrojnego o podmorskie złoza węglowodorów pozostanie jedynie fikcją. Póki co, dostępne obecnie technologie nie pozwalają w sposób opłacalny wydobywać gazu lub ropy w formach łupkowych pod dnem morza. W rezultacie nigdzie na świecie nie jest prowadzona taka działalność. Jednak można mówić o wysokim prawdopodobieństwie występowania niekonwencjonalnych złóż gazu i ropy w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej. O potecjalnej eksploatacji tych zasobów myśli także Dania i Szwecja.

1.06.2016 r.

źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, na podstawie tekstu  kmdr ppor. Radosława Piocha 

Wróć do poprzedniej strony