Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku rozpocznie działalność 1 kwietnia 2015 r.

Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy, 27 marca 2015 r. Minister Środowiska Maciej H. Grabowski podpisał w Gdańsku rozporządzenie w sprawie utworzenia nowego okręgowego urzędu górniczego.

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku swoją działalność rozpocznie od 1 kwietnia 2015 r. Nowa placówka obejmie nadzór nad firmami prowadzącymi prace geologiczne oraz eksploatację kopalin na terenie dwóch województw – pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Pod nadzorem OUG w Gdańsku znajdzie sie blisko 33 km2 dna morskiego i surowców znajdujących się pod tym dnem.

Do tej pory nadzór nad województwami pomorskim i kujawsko-pomorskim sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu.

W Polsce funkcjonowało dotychczas 10 Okręgowych Urzędów Górniczych - w Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Warszawie i we Wrocławiu. Gdański urząd będzie zatem 11 placówką tego typu.

Utworzenie OUG w Gdańsku wzmocni nadzór górniczy nad pracami geologicznymi, a szczególnie nad poszukiwaniem i eksploatacją węglowodorów. W województwie pomorskim aktywność związana z poszukiwaniami gazu łupkowego jest póki co największa i to przesądziło o lokalizacji kolejnego urzędu górniczego. Ale województwo pomorskie posiada także zasoby gazu i ropy w zlożach konwencjonalnych, a takze w piaskowcach (tzw. gaz zamknięty, tight gas). Byc może pod zimia znajdują się złoża miedzi, uranu i soli potasowej, ale w tym celu konieczne sa jeszcze szczegółowe badania.

Urząd swoim nadzorem obejmie ok. 880 zakładów górniczych oraz firm prowadzących rozpoznawanie i poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych. Placówka urzędu będzie znajdować się w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ulicy Białej.

W OUG w Gdańsku będzie zatrudnionych 16 osób. Urzędem kierować będzie Lidia Król, będąca do tej pory zastępcą dyrektora OUG w Warszawie. W sumie 5 osób zostanie przeniesionych do nowego urzędu z innych jednostek nadzoru górniczego. Wkrótce rozpocznie się też nabór na nowo tworzone stanowiska zgodnie procedurą rekrutacji pracowników do służby cywilnej. Do obsadzenia będzie 11 stanowisk. Ogłoszenia o wymaganych kwalifikacjach i terminach składania aplikacji będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WUG www.wug.bip.info.pl.

Z kolei od 1 kwietnia 2014 r. roku w Wyższym Urzedzie Górniczym funkcjonuje Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa.

4 kwietnia 2014 r. roku zawarto natomiast porozumienie o współpracy WUG z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, które zobowiązuje do współdziałania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Współpraca odbywa się na szczeblu: centralnym – pomiędzy prezesem WUG i GIOŚ oraz terenowym – pomiędzy dyrektorami okręgowych urzędów górniczych  i wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska.

Nadzór nad wydanymi już koncesjami i obsługą koncesjonariuszy prowadzony jest w Ministerstwie Środowiska przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Departament Nadzoru Geologicznego.

27.03.2015 r.

źródło: WUG, Polska Dziennik Bałtycki

Wróć do poprzedniej strony