Państwowy Instytut Geologiczny i Amerykańska Służba Geologiczna finalizują porozumienie o współpracy

Dobiegły końca rozmowy na temat porozumienia o współpracy dwustronnej typu Memorandum of Understanding pomiędzy PIG-PIB i Amerykańską Służbą Geologiczną (USGS). W dniu 4 lutego 2016 r. prof. Andrzej Gąsiewicz, p.o. dyrektor PIG-PIB, zaakceptował ostateczną wersję porozumienia i tym samym przystąpiono do sfinalizowania etapu uzgodnień i podpisania MoU.

Znacznego przyspieszenia nabrały ostatnio działania zmierzające do zawarcia porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy PIG-PIB i Amerykańską Służbą Geologiczną USGS (U.S. Geological Survey) w dziedzinie nauk o Ziemi. Według ostatnich propozycji strony amerykańskiej uroczystość podpisania porozumienia nastąpi podczas 40. Walnego Zgromadzenia Dyrektorów Europejskich Służb Geologicznych zrzeszonych w EuroGeoSurveys, które odbędzie się w Brukseli w dniach 10–11 marca 2016 r. Amerykańska Służba Geologiczna ma być reprezentowana przez jej dyrektora dr. Suzette Kimball.

Memorandum porozumienia ma styl ramowy i jako główne kierunki współpracy wymieniane są:

  • ekosystemy,
  • zmienność klimatu i zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym,
  • energia, surowce mineralne i czynniki środowiskowe a zdrowie,
  • geozagrożenia i ocena ryzyka oraz minimalizacja ich skutków,
  • zasoby wody,
  • informatyka i integracja danych.

Dalsze rozmowy robocze powinny pozwolić na uszczegółowienie pól potencjalnej współpracy i przygotowanie aneksów, których wzory zostały już zaproponowane przez stronę amerykańską.

Ze strony USGS działania pilotowała dr Ingrid Verstraeten, koordynatorka współpracy z Europą, Rosją, Centralną Azją i regionem wokół Arktyki w Biurze Projektów Międzynarodowych USGS, a ze strony polskiej zespół odpowiedzialny za współpracę zagraniczną PIG-PIB.

Podpisanie porozumienia będzie zwieńczeniem rozmów zainicjowanych kilka lat temu. Należy zauważyć, że pomimo długotrwałego procesu, wynikającego z konieczności rozwiązywania skomplikowanych kwestii proceduralnych, był to równocześnie okres coraz ściślejszych kontaktów i rozwoju współpracy dwustronnej.

Za przykłady może tu posłużyć wsparcie merytoryczne ekspertów USGS przy próbach szacowania zasobów gazu z łupków (Potential for Technically Recoverable Unconventional Gas and Oil Resources in the Polish-Ukrainian Foredeep, Poland, 2012, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey Fact Sheet 2012–3102, July 2012).

Podpisanie MoU z pewnością otworzy możliwości szerszej i bardziej intensywnej współpracy w naukach o Ziemi z korzyścią dla obu stron. Prace nad skonkretyzowaniem i uszczegółowieniem tematów potencjalnej współpracy mogą ruszyć już wkrótce, gdyż USGS ponowiło zaproszenie dla dyrekcji PIG-PIB do złożenia wizyty w jej siedzibie i kontynuacji rozmów. Takie spotkanie byłoby zarazem świetną okazją do zapoznania się z doświadczeniami USGS dotyczącymi organizacji struktury i zarządzania oraz zakresem działalności tej wiodącej służby geologicznej, co może mieć istotne znaczenie w czasie, gdy jest prowadzona gorąca dyskusja nt. kształtu Polskiej Służby Geologicznej.

17.02.2016 r.

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Ilona Śmietańska

Wróć do poprzedniej strony