PGNiG przestawiło się na poszukiwania gazu ze złóż konwencjonalnych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA realizowało w pierwszej połowie 2015 roku 27 otworów poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Odwierty znajdują się na koncesjach zlokalizowanych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Żaden z wykonanych otworów nie był wykonany w poszukiwaniu gazu łupkowego.

Sześć odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych to odwierty pozytywne, czyli takie w których stwierdzono występowanie złóż gazu ziemnego. Łączne zasoby wydobywalne, odkryte tymi odwiertami, są szacowane na ok. 3,5 mld m3 gazu (ok. 22,9 mln boe). Przewidywalna produkcja z tych odwiertów jest szacowana na ok. 80 mln m3 (ok. 0,52 mln boe) rocznie.

Ponadto Spółka zrealizowała siedem odwiertów eksploatacyjnych. Przewidywana produkcja roczna ropy naftowej z trzech odwiertów to 125 tys. ton (ok. 0,85 mln boe), a gazu z czterech pozostałych odwiertów to 50 mln m3 (ok. 0,3 mln boe).

Łączna przewidywana produkcja z odwiertów pozytywnych (poszukiwawczo-rozpoznawczych i eksploatacyjnych) to ok. 1,7 mln boe rocznie.

PGNiG zakończyło także w pierwszej połowie 2015 r. zagospodarowanie ośmiu odwiertów w Polsce; Dzików 23, Księżpol 19, Przemyśl 284 – KGZ Żurawica, Daszewo 31K, Grodzisk 26, Załęże 1K i 2K, Pogwizdów 3. Przewidywana produkcja z tych odwiertów to 74 mln m3 gazu (ok. 0,48 mln boe) rocznie.

Zakończone również budowę instalacji odsalania ropy naftowej w KRNiGZ Dębno.

21.08.2015 r.

źródło: PGNiG

Wróć do poprzedniej strony