PGNiG z rekordową ilością gazu w magazynach

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wypełniło w 98 procentach udostępnione Spółce pojemności magazynowe. Zatłaczanie podziemnych magazynów gazu jest realizowane zgodnie z planem, a jego zakończenie przewiduje się w październiku 2015 r.

Łączny stan napełnienia podziemnych magazynów gazu (PMG) przez PGNiG SA na dzień 28 września 2015 r. wynosi 2,76 mld m3 gazu ziemnego, z czego 836 mln m3 stanowi zapas obowiązkowy gazu, pozostający w dyspozycji Ministra Gospodarki. Stan napełnienia PMG uwzględnia ilości zatłoczone do magazynów w związku z prowadzoną rozbudową przedmiotowej infrastruktury. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku, w magazynach znajdowało się 2,58 mld m3 błękitnego paliwa.

PGNiG SA dysponuje pojemnościami w siedmiu magazynach gazu wysokometanowego: Wierzchowice, Kosakowo, Mogilno, Strachocina, Brzeźnica, Husów i Swarzów. Ich łączna pojemność wynosi ok. 2,9 mld m3.

Pojemność w instalacjach magazynowych jest udostępniana użytkownikom systemu gazowego przez Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o. na równoprawnych zasadach. Należy zaznaczyć, iż część pojemności magazynowej jest w dyspozycji podmiotów trzecich.

28.09.2015 r.

źródło: PGNiG

Wróć do poprzedniej strony