Pierwsza ropa spod dna Bałtyku ze złoża B8 jeszcze w tym roku

W kwietniu 2015 r. spółka LOTOS Petrobaltic SA ogłosiła wyniki postępowania dotyczącego przebudowy platformy „Petrobaltic”. Zmodernizowana platforma będzie wydobywała ropę ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim. W postępowaniu wybrano ofertę konsorcjum firm: Energomontaż-Północ Gdynia i Stocznia Remontowa NAUTA. Dzięki przeprowadzeniu ww. postępowania udało się zmniejszyć szacowane koszty przebudowy aż o 40%. Będzie to miało istotny pozytywny wpływ na opłacalność realizacji programu zagospodarowania złoża B8.

LOTOS Petrobaltic podtrzymuje plan uruchomienia produkcji ze złoża B8 w IV kw. 2015. Pełne zagospodarowania złoża przewidywane jest do 30 czerwca 2016. Zasoby wydobywalne B8 oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej (ponad 27 mln bbl). Spółka zakłada, że roczne wydobycie wyniesie 250 tys. ton (ponad 5,3 tys. bbl/d  - baryłek ekwiwalentu ropy dziennie). Całkowite nakłady inwestycyjne na rozpoczęcie wydobycia ze złoża B8 są szacowane na ok. 1,8 mld zł.

Złoże B8 jest położone prawie 68 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Helu. Znajduje się 2,1 km pod dnem morza, a akumulacja węglowodorów występuje w piaskowcowych osadach kambru środkowego. Pierwszy odwiert B8-1 wykonano tam już w 1983 r.

Projekt zagospodarowania złoża B8 przewiduje prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przez około 10 lat trzema odwiertami eksploatacyjnymi z platformy wiertniczej usytuowanej w centrum złoża. Pozyskiwane surowce będą przesyłane rurociągiem podwodnym o długości ok. 35 km do Centrum Eksploatacyjnego na platformie „Baltic Beta” na złożu B3. Tam, po separacji, ropa będzie wysyłana na ląd tankowcem, a gaz po obróbce będzie przesyłany podwodnym rurociągiem do Władysławowa, gdzie w elektrociepłowni „Energobaltic” zostanie przetworzony na energię elektryczną, ciepło i LPG.

Trwają także przygotowania do zagospodarowania złóż B4 i B6 oraz rozpoczęcia realizacji programu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania, która zapewnić ma głębszy przerób ropy naftowej. LOTOS szacuje, że całkowita wartość programu EFRA wyniesie ok. 2,3 mld zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018. Szacowane zasoby złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku wynoszą ok. 4 mld m3. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017/2018, a łączny poziom wydobycia ma wynieść 250 mln m sześc. w skali roku.

LOTOS Petrobaltic jest jedyną polską firmą prowadzącą obecnie działalność wydobywczą w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na południowym szelfie Morza Bałtyckiego rozpoczęły się na szerszą skalę w 1975 r. Prowadziła je Wspólna Organizacja Poszukiwań Naftowych (WOPN) na Morzu Bałtyckim „Petrobaltic”, której udziałowcami były rządy Polski, ZSRR i NRD. W latach 1975–1990 wykonano m.in. badania geologiczno-geofizyczne oraz przeprowadzono prace wiertnicze. W 1990 r. podjęto decyzję o likwidacji WOPN. W tym samym roku powstało polskie Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”. Od września 2003 r. „Petrobaltic” jest spółką akcyjną. Od lutego 2005 r. głównym właścicielem akcji „Petrobaltiku”(69%) jest Grupa Lotos SA.

LOTOS Petrobaltic posiada koncesję na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego ze złoża B3, koncesję na wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8 (poprzez spółkę B8 Sp. z o.o BALTIC S.K.A.) oraz współudziały w 2 koncesjach na wydobywanie gazu ziemnego ze złóż B4 i B6 na obszarze polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego (poprzez spółkę Baltic Gas Sp. z o.o.). Spółka ma 2 koncesje na poszukiwanie i 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego, o łącznej powierzchni ponad 7,3 tys. km kw.

Mapa koncesji należących do Grupy LOTOS (źródło: www.lotos.pl)

Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3. Łączne w 2013 r. wydobycie ropy naftowej ze złóż bałtyckich wyniosło 145,6 tys. ton (1 128,2 tys. bbl). Wydobycie towarzyszącego gazu ziemnego wyniosło 16 mln Nm3.

29.04.2015 r.

źródło: Grupa LOTOS

Wróć do poprzedniej strony