Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction

23 lutego 2015 roku, w De Gasperi Conference Hall, głównej sali konferencyjnej Komisji Europejskiej znajdującej się w Charlemagne Building w Brukseli, odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Grupy Roboczej 1 europejskiej sieci badawczej, której celem jest dostarczenie Unii Europejskiej możliwie najszerszej aktualnej wiedzy dotyczącej eksploracji węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie.

Spotkanie zostało poprzedzone dużą konferencją zorganizowaną przez Komisję Europejską (DG Research i JRC), w której przedstawiono różne zagadnienia dotyczące poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego w oparciu o doświadczenia amerykańskie i kanadyjskie, a także planowane projekty badawcze UE.

Spotkaniem Grupy Roboczej KE kierował prof. Grzegorz Pieńkowski, dyrektor ds. promocji i współpracy PIG-PIB, przewodniczący Grupy 1. Ponad 100-osobowa Grupa 1, w której znalazło się też kilkunastu specjalistów z Polski, jest bardzo mocna merytorycznie. Reprezentowani są przedstawiciele wszystkich podstawowych dziedzin wiedzy związanej z eksploracją i kwestiami środowiskowymi dotyczącymi węglowodorów niekonwencjonalnych. 

Wszyscy obecni mieli okazję się przedstawić i wymienić swoje obszary zainteresowań. Działanie Grupy opiera się o Mandat Komisji Europejskiej, a podstawowym celem jest dostarczenie KE danych potrzebnych dla procesów decyzyjnych.

KE deklaruje, że wyniki prac Network będą dla KE głównym źródłem niezależnej wiedzy. Kluczowe będą zwłaszcza bazy danych (w tym środowiskowe) – przewodniczący zaproponował schemat tworzenia tych baz, oparty na danych z Polski, który został wstępnie zaakceptowany.

Ważny był głos Prof. Stanisława Nagy z AGH, który złożył propozycję uzupełnienia istniejących luk w wiedzy poprzez realizację projektu badawczego opartego na jednym z otworów. Szanse dawałoby nawiązanie współpracy z którąś z firm realizujących poszukiwania w Polsce.

Podniesiono kwestie porównywalności danych i dostępności do nich (sprawy te wyglądają różnie w poszczególnych krajach UE). Uczestnicy oczekiwaliby, aby Polska podzieliła się swoim doświadczeniem nie tylko w zakresie podstawowych metadanych, ale tam gdzie będą one dostępne, także wybranych danych technicznych.

Na konferencji KE i w trakcie spotkania Grupy występowali też przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy (w dość defensywnym tonie) stwierdzili, że wobec prezentowanej wiedzy członków grupy czują się zmarginalizowani. Przewodniczący (także w imieniu przedstawicieli KE) podkreślił, że Network jest grupą badawczą, a Mandat KE nie pozwala na jego działalność polityczną.

Spotkanie Grupy Roboczej w Brukseli wykazało dobitnie potrzebę aktywnej obecności polskiej poprzez prezentację własnych wyników badawczych i monitoring różnorodnych działań podejmowanych na forum KE.

27.02.2015 r.

Redakcja

Wróć do poprzedniej strony