PIG-PIB przygotuje nowy raport o zasobach gazu łupkowego w Polsce

Jak donosi portal wnp.pl i PAP,  Państwowy Instytut Geologiczny - PIB przedstawi w 2015 roku nowy raport dotyczący zasobów złóż gazu łupkowego w Polsce. Informację taką przekazał Minister Środowiska Maciej Grabowski. Raport zostanie sporządzony z wykorzystaniem danych pochodzacych z otworów poszukiwawczych, wykonanych w Polsce w latach 2010 - 2014. Poprzednie szacunki (Raport PIG-PIB z 2012 r.) bazowały na danych z 39 otworów archiwalnych, wykonanych w latach 1950 - 1990.

Przedstawione w 2012 roku szacunki dotyczące wielkości złóż gazu z łupków w Polsce charakteryzowała duża rozpiętość. Oszacowano, że najbardziej prawdopodobne zasoby wydobywalne gazu łupkowego mieszczą w przedziale od 346 do 769 miliardów m3. Teraz, dzięki informacji z nowo wykonanych otworów, będzie można ten bardzo szeroki szacunek zawęzić - powiedział  minister Grabowski.

Wcześniej opublikowany zostanie raport PIG-PIB o zasobach geologicznych tzw. tight gas (gazu zamkniętego, innego rodzaju gazu ze złóż niekonwencjonalnych). W grudniu 2014 r. PGNiG doniosło o odkryciu złoża tego gazu w rejonie Poznania (odwiert Pniewy-4). Tight gas jest wydobywany za pomocą technologii podobnych do stosowanych przy poszukiwaniach gazu łupkowego - stosuje się także zmodyfikowane szczelinowanie skał.

Minister Grabowski nie podał daty rozpoczęcia w Polsce przemysłowej eksploatacji gazu z łupków. Poinformował natomiast o trwających pracach nad tzw. specustawa węglowodorową. Projektowana ustawa ma pozwolić firmom na podstawie jednego aktu prawnego prowadzić prace związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydobyciem i transportem węglowodorów. Tworząc ustawę resort miał m.in. na myśli ułatwienia dla inwestorów poszukujących gazu łupkowego w Polsce. W najbliższych tygodniach projekt trafi na Komitet Stały Rady Ministrów - powiedział minister Grabowski.

23.01.2015 r.

źródło: wnp.pl, PAP

Wróć do poprzedniej strony