PIG-PIB: Spotkanie z mieszkańcami gminy Wiązowna w sprawie gazu łupkowego

W dniu 27 listopada 2014 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne na temat poszukiwań gazu z formacji łupkowych zorganizowane przez Instytut dla pracowników urzędu gminy Wiązowna oraz radnych, sołtysów i mieszkańców tej gminy. Inspiracją do spotkania były pojawiające się wśród społeczności lokalnej pytania i wątpliwości związane z rozpoczęciem prac poszukiwawczych prowadzonych przez koncern Orlen Upstream w miejscowości Kąck (odwiert Pęclin-OU1).

Spotkanie poprowadził dyrektor ds. współpracy i promocji PIG-PIB prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski. W spotkaniu ze strony gminy wzięli udział zastępca wójta gminy Wiązowna Tomasz Kostyra, pracownicy urzędu gminy oraz przedstawiciele mieszkańców, w tym nowo wybrani radni rady gminy, sołtysi i zainteresowani mieszkańcy.

Spotkanie prowadził prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski z PIG-PIB

Podczas spotkania pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego przybliżyli informacje na temat węglowodorów z formacji łupkowych. Omówiono kwestie związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem gazu łupkowego oraz wpływem prowadzonych prac na środowisko.

Anita Starzycka w swoim wystąpieniu ABC gazu łupkowego wyjaśniła, czym jest gaz łupkowy, jak powstały jego złoża, a także przybliżyła technologię jego poszukiwań. Ponieważ Polska znajduje się dopiero na etapie prac poszukiwawczo – rozpoznawczych, których celem jest udokumentowanie naszych zasobów, przykłady dotyczące wydobycia gazu zaprezentowano na przykładzie USA. Anita Starzycka dużo uwagi poświęciła także gospodarce odpadami powstającymi podczas prowadzonych prac.

Z kolei dr Małgorzata Woźnicka przedstawiła aspekty środowiskowe poszukiwań oraz wpływ ewentualnego wydobycia gazu na środowisko, przede wszystkim na wody podziemne i powierzchniowe, powietrze oraz na emisję hałasu. Omówiła znaczenie gospodarki wodnej podczas poszukiwań gazu - skąd można brać wodę potrzebną podczas prac i czy nie naruszy to równowagi hydrogeologicznej regionu i Polski.

Po części wykładowej prof. Grzegorz Pieńkowski otworzył dyskusję, w trakcie której padły liczne pytania ze strony gości, dotyczące nurtujących ich obaw związanych z rozpoczęciem prac poszukiwawczych na terenie gminy Wiązowna. Mieszkańcy pytali, na ile prace prowadzone dotychczas w Polsce są zbieżne z tym, czego mogą się spodziewać w związku z planowanym odwiertem. Interesowali się także, gdzie trafią odpady wytworzone podczas poszukiwań. Padały także bardzo ciekawe pytania, m.in. do kogo należeć będzie odwiert, jeśli przedsiębiorca zaniecha poszukiwań, a jego koncesja wygaśnie. Prelekcje i dyskusja trwały w sumie prawie 4 godziny.

Wydaje się, że spotkanie to, mające charakter informacyjny, pozwoliło na uspokojenie mieszkańców, przekazanie im rzetelnej wiedzy potwierdzonej badaniami naukowymi.

Dyskusja podczas spotkania z mieszkańcami gminy Wiązownej

1.12.2014r.

mkow

Wróć do poprzedniej strony