Polecamy animację komputerową "Gaz ziemny - pożyteczny surowiec"

Polecamy animację komputerową 3D "Gaz ziemny - pożyteczny surowiec". Animacja pokazuje drogę gazu ziemnego z kopalni do naszych domów lub zakładów przemysłowych.

Animacja pokazuje etapy związane z wydobyciem, uzdatnianiem, zagospodarowaniem i wykorzystaniem gazu ziemnego. Pokazane zostały procesy, jakim poddawany jest błękitny surowiec: oczyszczanie gazu (odsiarczanie, usuwanie innych zanieczyszczeń), osuszanie, przygotowanie do transportu (kompresja), tłoczenie do rurociągu lub transport cysternami z LNG, przesył gazu (m.in. stacje redukcyjne i tłoczne), nawanianie, wprowadzanie do obrotu.

Pokazaliśmy także gromadzenie surowca w podziemnych magazynach gazu ziemnego. Na koniec zobaczymy, w jaki sposób można wykorzystać gaz w przemyśle, rolnictwie i gospodarstwach domowych.

Animacja znajduje się pod linkiem:

http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/multimedia/filmy/gaz-ziemny-pozyteczny-surowiec

16.02.2016 r.

Wróć do poprzedniej strony