Polska bezpieczna pod kątem dostaw gazu - raport Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki udostępniło Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych w 2013 r. Dokument stwierdza, że w 2013 r. bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski nie było zagrożone. Polski system gazu ziemnego działał bez zakłóceń.

Dokument pt. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. jest analizą krajowego sektora gazowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jak wynika z opracowania, w 2013 r. w Polsce nie zaszła potrzeba uruchomienia zapasów gazu. Nie wprowadzano także ograniczeń w dostawach gazu do odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

– Cały czas prowadzone są także prace inwestycyjne, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

W dokumencie omówiono ponadto:

  • strukturę rynku gazu ziemnego w 2013 r.,
  • źródła i kierunki zaopatrzenia gospodarki narodowej w gaz ziemny,
  • stan i rozwój infrastruktury gazowej,
  • środki zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski,
  • prognozę zapotrzebowania na gaz ziemny.

26.08.2014 r.

źródło: Ministerstwo Gospodarki

abar

Wróć do poprzedniej strony