Polskie łupki w Brukseli - konferencja Unconventional hydrocarbons - the Polish experience in the European dimension

Proszę, róbcie to. To jest bardzo dobry kierunek – tak prof. Jerzy Buzek zachęcał w Brukseli polskich geologów do kontynuowania badań i poszukiwań gazu z łupków w Polsce. 

Konferencja Unconventional hydrocarbons - the Polish experience in the European dimension zgromadziła w Brukseli blisko sto osób – specjalistów w dziedzinie badań węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, ale też przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Sterującego Unii Europejskiej, przemysłu oraz organizacji proekologicznych. Konferencję, która odbyła się 17 września 2015 r., zorganizował Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Gościem honorowym był prof. Jerzy Buzek, były premier rządu polskiego oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie eurodeputowany i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Przemawia prof. Jerzy Buzek. Fot. E. Chappell

Profesor Buzek w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważna jest dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych, zwłaszcza w obliczu planowanej budowy gazociągu Nord Stream 2.

– Jak możemy reagować? Oczywiście: w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych, własnych źródeł – powiedział były szef Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie podkreślił znaczenie badań nad gazem z łupków oraz rozwoju nowych technologii produkcji i dystrybucji energii. Zapewnił, że jest zdeklarowanym zwolennikiem energii ze źródeł odnawialnych, zaznaczył jednak, że nie może ona w pełni zastąpić energii z konwencjonalnych źródeł. Dlatego też – jak dodał – takie paliwa, jak gaz, muszą być naszym zabezpieczeniem nieprzerwanych dostaw energii. Stąd potrzeba dalszych badań nad węglowodorami z łupków. – Proszę róbcie to. Czekamy na wyniki waszej pracy – powiedział prof. Buzek.

Konieczność korzystania z różnych źródeł energii podkreślał też w prezentacji "Mission possible - unconventional hydrocarbons in the future Polish energy mix" Sławomir Brodziński, główny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który także szczególny nacisk położył na badania związane z węglowodorami z formacji łupkowych.

– Polskie doświadczenia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż łupkowych są unikalne w skali europejskiej, a po części - również światowej. Kompleksowe podejście do tematu węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych, obejmujące obszar zarządzania złożami, współpracy z przedsiębiorcami, kwestie środowiskowe i społeczne, z pewnością stanie się przedmiotem dalszych analiz nie tylko w Polsce – mówił, dodając: - Dyskusja o technologii pozyskiwania gazu z łupków powinna bazować na rezultatach badań naukowych, a nie na emocjach.

Rezultaty badań, najważniejsze polskie osiągnięcia i doświadczenia przedstawił w prezentacji "Shale oil/gas exploration in Poland: disappointment or a good lesson for future?" prof. Grzegorz Pieńkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego. Przypomniał m.in. nadzieje, jakie wywołały szacunki amerykańskiego Urzędu ds. Informacji o Energii. Według nich zasoby wydobywalne gazu z łupków sięgały ponad 5 bln m3. Polscy specjaliści ocenili je na maksymalnie 768 mld m3. A to mogłoby pozwolić na roczne wydobycie gazu z łupków na poziomie 5 mld m3. – Nawet taka wielkość warta jest uwagi. Pokryłaby bowiem jedną trzecią rocznego zapotrzebowania naszego kraju na gaz – mówił prof. Pieńkowski. Odnosząc się do polskich doświadczeń w poszukiwaniu i rozpoznawaniu niekonwencjonalnych złóż gazu podkreślił, że mogą one służyć Europie jako wielki projekt demonstracyjny.

Z tą opinią w pełni zgodzili się pozostali prelegenci. Simon Talbot, dyrektor zarządzający w Ground-Gas Solutions Ltd ocenił nawet, że Wielka Brytania, która także prowadzi poszukiwania gazu z łupków, jest w tej dziedzinie 4 do 5 lat za Polską - również w kwestii badań środowiskowych. Dobitnie potwierdziła to prezentacja dr Moniki Konieczyńskiej i dr Małgorzaty Woźnickiej (PIG-PIB), które przedstawiły wyniki pierwszego w Europie monitoringu środowiska wokół odwiertów łupkowych, przeprowadzonego w Polsce w latach 2012-2014. Z badań wynika, że poszukiwania i eksploatacja gazu z łupków są bezpieczne dla środowiska. Ewentualne zagrożenia środowiskowe są minimalne, a prowadzenie prac zgodnie z najlepszą praktyką skutecznie je eliminuje.

Tego typu informacje bardzo trudno przebijają się do świadomości obywateli i polityków, którzy w publicznej dyspucie zbyt często ulegają emocjom i doraźnym potrzebom, rzadko korzystając z wyników rzetelnych badań naukowych, co mocno podkreślał prof. Hans Joachim Kümpel, szef Niemieckiej Federalnej Służby Geologicznej. 

Sprawa zagrożeń środowiskowych powracała podczas dyskusji panelowej, która odbyła się w drugiej części spotkania. Uczestniczyli w niej także pozostali prelegenci: Rafał Miland, dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska oraz Koen Verbruggen, prezes EuroGeoSurvey i Służby Geologicznej Irlandii.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego (od lewej): dr Monika Konieczyńska (PIG-PIB), dr Małgorzata Woźnicka (PIG-PIB), prof. Grzegorz Pieńkowski (PIG-PIB), prof. Hans Joachim Kümpel (Niemiecka Federalna Służba Geologiczna), Simon Talbot (Ground-Gas Solutions Ltd), Rafał Miland (Ministerstwo Środowiska), Koen Verbruggen (EuroGeoSurveys, Służba Geologiczna Irlandii) i Andrzej Rudnicki (PIG-PIB, prowadzący konferencję). Fot. M. Sidorczuk

Państwowy Instytut Geologiczny reprezentowali także kierownik PIG-PIB Roman Smółka oraz dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej Andrzej Przybycin.

Audytorium – w pierwszym rzędzie (od lewej): Sławomir Brodziński (główny geolog kraju, podsekretarz stanu w MŚ) i prof. Jerzy Buzek (były premier rządu polskiego, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie eurodeputowany i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego), w drugim - dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej Andrzej Przybycin i dr Michał Krobicki (PIG-PIB). Fot. M. Sidorczuk

Nad organizacją konferencji i jej sprawnym przebiegiem czuwali przedstawiciele PIG-PIB dr Michał Krobicki i dr Magdalena Sidorczuk - kierownik projektu Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji, w ramach którego zostało zorganizowane spotkanie. Konferencja odbyła się pod auspicjami Ministerstwa Środowiska i EuroGeoSurveys. Jej organizację sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

22.09.2015 r.

Tekst: Andrzej Rudnicki
Zdjęcia: Eleanor Chappell i Magdalena Sidorczuk

Wróć do poprzedniej strony