Polskie stoisko na targach AAPG w Houston, USA

Targi American Association of Petroleum Geologists (AAPG) są największymi na świecie targami naftowymi skupiającymi geologów, geofizyków i inżynierów branży upstream, zarówno ze strony przemysłu, administracji, jak i nauki. Organizowana w cyklu rocznym impreza zgromadziła w Houston, w dniach 6-9 kwietnia 2014 roku ponad 9 tys. specjalistów. W ramach wystawy, obok m.in. Irlandii i Chorwacji znalazło się także stoisko Polski, zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale i wsparciu ekspertów Ministerstwa Środowiska z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Polska ekspozycja, przygotowana przez państwową służbę geologiczną, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, prezentowała potencjał węglowodorowy naszego kraju w dziedzinie złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Na posterach przedstawiono informacje o rozpoznaniu i metodach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych oraz gazu zimnego z formacji łupkowych, jak również aktualną mapę koncesji udzielonych na ich poszukiwanie i rozpoznawanie. Ofertę stoiska uzupełniały naukowe wydawnictwa i foldery informacyjne oraz zaproszenie na organizowaną przez PIG-PIB konferencję naukową Recent advances in geology of fine-grained sediments GeoShale 2014, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2014 r. w Warszawie.

Wśród wizytujących stoisko przeważali geolodzy i geofizycy reprezentujący międzynarodowe firmy wydobywcze oraz pracownicy mniejszych firm serwisowych. Wśród nich były osoby pracujące nad analizą informacji pobranych w ostatnich latach w Polsce dotyczących formacji łupkowych w basenie lubelskim i pomorskim. Dodatkowo w ramach targów odwiedzono stoiska uniwersytetów działających w obszarze R&D przemysłu wydobywczego (m.in. University of Houston, University of Oklahoma, University of Aberdeen), stanowych służb geologicznych (m.in. Oklahoma State Geological Survey, Kansas State Geological Survey, Utah State Geological Survey) oraz firm serwisowych (Baker Hughes – CGG Shale Science Alliance, Schlumberger) prezentując stanowisko otwarcia PIG-PIB na współpracę międzynarodową.

W ramach targów i International Pavillion Theatre, polska delegacja promowała polskie stoisko i stan prac w Polsce także poprzez prezentację. Zaprezentowano krótką charakterystykę budowy geologicznej kraju, wymieniono formacje gazo- i roponośne, status prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w Polsce oraz główne wyzwania związane z zagospodarowaniem złóż węglowodorów w Polsce.

Równolegle uczestniczący w targach pracownicy PIG – PIB wzięli udział w specjalistycznych warsztatach dla geologów, geofizyków i inżynierów z sektora upstream. W ramach sesji Structural Controls on Carbonate Systems and Reservoirs swój wykład zatytułowany "Structural Control on Deposition of Late Permian Reefs in Western Poland" miał pracownik PIG- PIB prof. Tadeusz Peryt.

autor: Antoni Fałkowski

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony