Polsko - wietnamska współpraca łupkowa?

Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński spotkał się z przedstawicielami wietnamskiego Ministerstwa Surowców Naturalnych i Środowiska (MONRE). Wietnamczycy chcą skorzystać z naszych doświadczeń m.in. w wykorzystaniu energii geotermalnej i poszukiwaniach gazu z łupków.

W poniedziałek 22 czerwca 2015 r. delegacja wietnamska gościła w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. 24 czerwca natomiast odbyło się spotkanie w gmachu Ministerstwa Środowiska. Podstawowym celem wizyty było przygotowanie końcowej wersji porozumienia o współpracy między MONRE a Ministerstwem Środowiska. Uczestnicy spotkań omawiali możliwości wymiany doświadczeń w zakresie geologii i kartografii. Rozmowy dotyczyły także doświadczeń Polski w zakresie koncesjonowania poszukiwań i eksploatacji surowców mineralnych oraz nadzoru nad realizacją koncesji przez przedsiębiorców.

- Widzę wiele potencjalnych kierunków współpracy ze stroną wietnamską. Mam nadzieję, że szybko nadamy ostateczny kształt porozumieniu o współpracy – mówi Główny Geolog Kraju.

Wietnamczycy podkreślali, że ich zainteresowanie ścisłą współpracą z Polską wynika m.in. z faktu, że dotychczas w polskich szkołach i uczelniach wykształciło się już przeszło 10 tysięcy ich rodaków, co pozytywnie zaczyna odczuwać wietnamska gospodarka.

Wietnamska delegacja złożyła również wizyty na wydziałach geodezji i kartografii oraz geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższych dniach odwiedzi także Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Wieliczkę.

26.06.2015 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony