Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został Głównym Geologiem Kraju

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek objął stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Geologa Kraju. Funkcje te powierzyła mu 19 listopada 2015 r. premier Beata Szydło. Prof. Jędrysek Głównym Geologiem Kraju jest już po raz drugi. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2005-2007.

Mariusz Orion Jędrysek jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk o Ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej.

W latach 1986–1987 pracował w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu, później zaś na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył staże naukowe, m.in. w Japan Society for the Promotion of Science i Fundacji Humboldta.

Prof. Jędrysek w latach 2006-2007 przewodniczył Zgromadzeniu Ogólnemu Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jego prezydent. W 2010 roku był wiceprzewodniczącym Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT.

Jest członkiem Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej i Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku zasiada w Sejmie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska.

19.11.2015 r.

 

Wróć do poprzedniej strony