Rada Geologiczna przy Ministrze Środowiska rozpoczęła działalność

Minister Środowiska powołał swój organ pomocniczy - Radę Geologiczną. Do zadań Rady należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska opinii w sprawach z zakresu geologii, w tym propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków dla ochrony oraz racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych uznanych za kopaliny.

Rada Geologiczna została powołana Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. MŚ z 2016 r. poz. 3), zmieniona Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Geologicznej (Dz. Urz. MŚ z 2016 r. poz. 33)

Zadaniem Rady Geologicznej będzie:

 1. proponowanie i opiniowanie głównych kierunków oraz metod badań geologicznych w Polsce,
 2. opiniowanie Planu prac Państwowej Służby Geologicznej, 
 3. proponowanie działań zmierzających do wypracowania polityki surowcowej Polski,
 4. proponowanie i opiniowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie geologii.

Docelowo Rada ma liczyć docelowo 30 członków. Dotychczas Minister Środowiska powołał w jej skład 28 członków:

 • dr Kamilla Olejniczak – Przewodnicząca Rady,
 • prof. dr hab. inż. Marek Nieć - Zastępca Przewodniczącego,
 • prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec - Zastępca Przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski,
 • dr hab. inż. Krzysztof Galos,
 • dr hab. prof. PIG-PIB Andrzej Gąsiewicz - przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Władysław Hołub,
 • prof. dr hab. Ryszard Kotliński,
 • dr hab. inż. prof. ING PAN Piotr Krzywiec,
 • Eugeniusz Makowski,
 • Mateusz Mamczar,
 • dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski,
 • dr hab. inż. prof. INiG Irena Matyasik,
 • dr Tomasz Nałęcz,
 • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk,
 • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński,
 • Paweł Poprawa
 • Andrzej Przybycin
 • Grzegorz Pytel,
 • dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk,
 • dr Wojciech Rejman,
 • prof. dr hab. Andrzej Solecki,
 • Bogdan Szczebak,
 • prof. dr hab. Joachim Szulc,
 • prof. dr hab. Marek Szydło,
 • dr Mirosław Wąsik,
 • dr hab. inż. Roman Wójcik - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • dr Agnieszka Wójcik - przedstawiciel Ministra Środowiska.

W posiedzeniach Rady Geologicznej, poza jej członkami udział biorą osoby zaproszone przez Ministra Środowiska.

Dotychczas odbyły się 2 posiedzenia Rady: w dniu 9 lutego 2016 r. i 26 kwietnia 2016 r.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Geologicznej jej członkowie omawiali zagadnienia, na które Rada powinna zwrócić uwagę podczas swojej pracy m in.:

 • kwestie polityki surowcowej Państwa i zadań Państwowej Służby Geologicznej w jej realizacji,
 • stworzenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa geologicznego oraz dostępności obiektów geologicznych o znaczeniu naukowym i dydaktycznym oraz dla wykonywania obserwacji i badań w ramach kartografii geologicznej.

Zwrócono także uwagę na zagadnienia, które wymagają zmian w przepisach Prawa geologicznego i górniczego.

Podczas drugiego posiedzenia Rady omawiane były zgłoszone przez członków propozycje zmian do ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

18.05.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony