Raport NCSS: „Bezpieczeństwo energetyczne RP – o stanie bezpieczeństwa polskiej gospodarki paliwowej”

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych -  niezależny ośrodek analityczny- przedstawiło raport „Bezpieczeństwo energetyczne RP – o stanie bezpieczeństwa polskiej gospodarki paliwowej”. Raport stanowi syntezę wypowiedzi ekspertów uczestniczących w dyskusji panelowej podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy we wrzesniu 2015 roku. Autorzy przedstawili stan polskiej gospodarki energetycznej oraz tezy i zalecenia przyszłych działań.

Autorzy raportu: Igor Protasowicki, Sławomir Czepielewski, Krzysztof Księżopolski oraz Witold Jurasz, przedstawili obecny stan polskiej gospodarki paliwowej z uwzględnieniem realnych i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z tym sektorem. Przedstawili także zalecenia dla przyszłych działań.

Jeden z rozdziałów został poświęcony gazowi ziemnemu, w tym zasobom gazu z łupków. Natomiast jako najpilniejsze zadanie wskazano wykonanie audytu działań, w tym ustawodawczych, w zakresie wydobycia gazu łupkowego w Polsce i dokonanie analizy możliwości reanimowania tego projektu. 

"Kluczowe znaczenie ma też sformułowanie jednoznacznej strategii energetycznej państwa w formie ustawy i bezwzględne egzekwowanie jej zapisów tak od organów państwa, spółek skarbu państwa, jak i od biznesu prywatnego" - stwierdzono w raporcie.

Uczestnicy debaty za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa surowcowego Polski uznali niestabilne relacje handlowe z Federacją Rosyjską, skutki polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zmianę podejścia krajów-eksporterów ropy naftowej, które w coraz większym stopniu starają się sprzedawać produkty przetworzone, a nie sam surowiec. 

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, który powstał w celu pobudzania debaty, rozwijania innowacyjnego myślenia oraz dokonywania analiz z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności w zakresie planowania oraz inwestycji w zdolności obronne dla przyszłych Sił Zbrojnych RP.

17.02.2016 r.

źródło: ncss.org.pl, biznesalert.pl

Wróć do poprzedniej strony