Sojusz poszukiwawczy - Palomar Natural Resources i San Leon plc

Działająca w Polsce spółka San Leon plc ogłosiła 1 lipca 2014 r. w komunikacie dla inwestorów, że podpisała umowę ze spółką Palomar Natural Resources (PNR) o utworzeniu joint venture na rozwój 7 polskich koncesji.

Koncesje objęte umową to:

  • Rawicz (39/2009/p),
  • Wschowa (8/2009/p),
  • Góra (30/2008/p),
  • Nowa Sól (5/2009/p),
  • Poznań Północ (26/2008/p),
  • Poznań Wschód (4/2003/p),
  • Poznań Wschód (5/2003/p). 

W ramach umowy PNR wraz z 65% udziałów przejmuje prowadzenie operacji na wymienionych koncesjach. Za udziały płaci odpowiednio 5 mln USD w tzw. basenie południowym (koncesje Rawicz, Wschowa, Góra i Nowa Sól) i 15mln USD w tzw. basenie północnym (Poznań Północ, Poznań Wschód). Więcej szczegółów dotyczacych umowy, w tym zobowiązań finansowych, znajduje się w komunikacie spółki San Leon.

Firma Palomar Natural Resources została założona w 2013 r. przez Johna Buggenhagena (prezesa spółki i byłego dyrektora ds. wydobycia San Leon plc) oraz Roberta Cena w Denver, Colorado. Założyciele spółki stawiają sobie za cel użycie sprawdzonych i rozwiniętych w Ameryce Północnej technologii poszukiwania i wydobywania oraz ich wykorzystanie do rozpoznania i wydobywania zasobów węglowodorów na całym świecie. PNR obecnie koncentruje się na projektach wydobywczych w DJ Basin w Colorado, będących pierwszym projektem wydobywczym spółki oraz San Juan Basin w Nowym Meksyku, gdzie spółka jest w trakcie pozyskiwania danych sejsmicznych 3D na już udokumentowanym złożu. Firma w swojej strategii ma wpisane stałe poszukiwanie okazji ventures dla projektów wydobywczych w USA i środowisku międzynarodowym.  

Komentarz analityków PIG-PIB, PSG:

Koncesje objęte umową joint venture dotyczą obszarów poszukiwań ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz gazu ze złóż niekonwencjonalnych, w szczególności tzw. gazu zamkniętego (tight gas) w utworach karbonu i permu. Wiadomość tę należy traktować jako bardzo pozytywną, także ze względu na pierwotne zaangażowanie Johna Buggenhagena w uzyskanie koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych na obszarze południowej części monokliny przedsudeckiej (przejętych następnie przez San Leon plc) oraz jego późniejsze zaangażowanie w obrębie San Leon plc w objęcie koncesji należących pierwotnie do Aurelian Oil & Gas.

4.07.2014 r.

autorzy: hkie, afal