Konferencja zamykająca projekt "Razem o łupkach"

Dnia 9 grudnia 2014 roku, w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca niemal dwuletnią kampanię informacyjno-edukacyjną „Razem o łupkach”. Program kampanii, realizowany na terenie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, miał na celu aktywne wdrażanie narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Motto kampanii brzmiało „Dialog zamiast propagandy” i określiło podejście do prowadzenia komunikacji publicznej. Założono, że decyzje w strategicznych i kontrowersyjnych dla regionów kwestiach, takich jak poszukiwanie gazu łupkowego, powinny zapadać wspólnie ze wszystkimi interesariuszami.

Projekt „Razem o Łupkach” został zainicjowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Liderem i autorem koncepcji projektu była Fundacja Rozwiązań Eko-Energetycznych (FREE), która prowadziła prace wspólnie ekspertami nauk społecznych oraz specjalistami z dziedziny komunikacji.

Działania oparte zostały o funkcjonowanie Lokalnych Komitetów Dialogu (LKD). Były to zespoły złożone z przedstawicieli społeczności i samorządów lokalnych oraz inwestorów i firm poszukujących gazu łupkowego, mających koncesje w danym regionie. Prace LKD koncentrowały się na stworzeniu warunków efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, a dotyczącymi kwestii poszukiwań i ewentualnego wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

W konferencji kończącej projekt udział wzięli przedstawiciele licznych środowisk, zaangażowanych w realizację kampanii:

  • zespół koordynujący projekt,
  • uczestnicy Lokalnych Komitetów Dialogu,
  • przedstawiciele władz powiatów, gmin i miast oraz województw,
  • przedstawiciele firm energetycznych,
  • eksperci od dialogu i komunikacji,
  • zaproszeni goście, wspierający działania i ideę „Razem o łupkach”.

Moderatorem spotkania był dr Piotr Stankiewicz, socjolog, współtwórca projektu.

Pierwsza część konferencji poświęcona była prezentacji spostrzeżeń i refleksji bezpośrednich uczestników projektu, czyli przedstawiciel Lokalnych Komitetów Dialogu i fundacji FREE. Omówiono rezultaty prac Lokalnych Komitetów Dialogów oraz sformułowane wnioski i postulatów, dotyczące tematyki gazu łupkowego.

Poruszono praktycznie wszystkie aspektach wdrażania projektu „Razem o łupkach” i zmiany, jakie zachodziły w projekcie w ciągu wielu miesięcy jego rozwoju. Przedstawiano także rekomendacje na przyszłość, dotyczące realizowania podobnych kampanii. Wystąpili m.in. Koordynator Programu Damian Mucha i Leszek Miazga, ekspert ds. komunikacji.

Druga część spotkania miała charakter bardzo "energetycznej" debaty. Większość uczestników chciała wziąć udział w dyskusji, podzielić się swoimi odczuciami i poglądami, które zmieniały się i ewoluowały przez ostatni rok. Najczęściej pojawiały się wypowiedzi dotyczące samej formy dialogu społecznego, która była bardzo pozytywnie oceniana zwłaszcza przed uczestników LKD.

W pierwszym kwartale przyszłego roku powstanie raport podsumowujący kampanię. Raport zostanie zaprezentowany wszystkim stronom, a przede wszystkim przekazany rządowi oraz władzom samorządowym.

Twórcy kampanii „Razem o łupkach” mają również nadzieję na zrealizowanie kolejnych edycji programu.

16.12.2014 r.

źródło: www.razemolupkach.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony