Spółki Skarbu Państwa będą więcej inwestować w badania i rozwój

"Doprowadzimy do wyraźnego wzrostu wydatków na badania po stronie dużych spółek Skarbu Państwa, które do tej pory nie były zbytnio zainteresowane rozwojem badań i czerpaniem z dorobku polskiej nauki" - powiedział PAP wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.

"Środki na badania i rozwój dzięki funduszom unijnym są naprawdę bardzo duże, a zdecydowanie wzrosły w poprzednich latach, ale oczywiście daleko nam do standardów europejskich. Dzisiaj wydajemy 0,94 proc. PKB na badania i rozwój, co oznacza, że gdybyśmy chcieli do 2020 r. dojść do pułapu 1,7 proc. PKB, to co roku trzeba byłoby przeznaczać na B+R dodatkowe ponad 2 mld zł. To wydaje się bardzo trudne do wykonania, nawet przy wykorzystaniu funduszy unijnych" - powiedział Gowin.

"Natomiast na pewno – i to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem – doprowadzimy do wyraźnego wzrostu środków na badania po stronie gospodarczej. A mówiąc ściśle po stronie dużych spółek Skarbu Państwa" - zadeklarował.
 Według niego "obecnie przemysł prawie w ogóle nie współpracuje z polskimi instytutami badawczymi". "Dzieje się tak dlatego, że duża część przemysłu jest w rękach zagranicznych, a koncerny zagraniczne mają swoje jednostki badawcze w krajach macierzystych i na ogół nie współpracują w ogóle z polskimi uczonymi" - wskazał Gowin.

Z kolei - jak mówił - polski sektor gospodarki prywatnej ma jeszcze zbyt mały potencjał, by na dużą skalę korzystać z dorobku instytutów badawczych.  Zarazem - jak podkreślił minister - "do tej pory kompletnie niezaineresowane rozwojem badań i czerpaniem z dorobku polskiej nauki były te firmy, koncerny, po których powinniśmy się spodziewać najwięcej, czyli duże spółki Skarbu Państwa". "Jedynym wyjątkiem jest dotąd KGHM" - zaznaczył.

"Natomiast teraz minister skarbu będzie konsekwentnie wymagał od zarządów spółek Skarbu Państwa przede wszystkim inwestowania w badania i rozwój, a nie wydawania pieniędzy. Z jednej strony będziemy bowiem chcieli, by proces industrializacji był w jak największym stopniu oparty o zasługi polskiej nauki. Ale z drugiej strony był też otwarty, bo nie może być tak, że nauka przejada pieniądze, nie dając odpowiednich efektów wdrożeniowych. Na pewno będziemy się starali weryfikować efekty inwestycji w badania. A inwestycje będą bardzo duże. Myślę, że największy potencjał pod tym względem ma przemysł obronny. Ale także i w innych obszarach gospodarki tych środków na badania i rozwój będzie bardzo dużo" - konkludował wicepremier, minister nauki.

13.01.2016 r.

PAP - Nauka w Polsce
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wróć do poprzedniej strony