Inżynieria gazu łupkowego - nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy uruchamia nowy kierunek studiów - Inżynieria gazu łupkowego. Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Kierunek realizowany będzie na stacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich.

Uczelnia chce wykształcić specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji urządzeń, sieci i infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim instalacji sieci gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych i wydobywczych gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywróceniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń.

Studenci zdobywać będą wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, jak również z zakresu inżynierii gazu pozyskiwanego ze złóż niekonwencjonalnych. Ponadto, przewidziane są zajęcia o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej identyfikacji, wydobyciu i eksploatacji gazu łupkowego, ochrony i rekultywacji środowiska, posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Będą to studia 3,5 - letnie studia inżynierskie, które mozna kontynuować na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku inżynieria środowiska.

W trakcie studiów uczelnia deklaruje możliwość odbycia praktyk, również w ośrodkach zagranicznych.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek inżynieria gazu łupkowego znajdują się na stronie wydziałowej. Kryteria przyjecia znajdują się tutaj.

14.05.2015 r.

źródło: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wróć do poprzedniej strony