Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką

Ministerstwo Środowiska zaprosiło studentów i absolwentów szkół wyższych do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką. Temat to polityka informacyjna i komunikacja społeczna w dziedzinie ochrony środowiska. Prace można zgłoszać do 15 września 2016 r.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. obroniły lub obronią pracę magisterską albo licencjacką na temat działań informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie środowiska. Zgłoszone prace powinny być ocenione przez promotora lub recenzenta na ocenę co najmniej dobrą. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2016 r. na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Regulamin konkursu (plik pdf, rozmiar 1082 kB)

Formularz Zgłoszeniowy (plik pdf, rozmiar 287 kB)

źródło: Ministerstwo Środowiska

8.02.2016 r.

Wróć do poprzedniej strony