Powstała pierwsza naukowa sieć badawcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

Wymianę naukową, konferencje, wspólne projekty, wydawanie publikacji m.in. takie plany mają sygnatariusze sieci badawczej instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin – „16+1 High Level Academic Platform”, którą powołano w czwartek w Warszawie. 

Do sieci przystąpiło trzynaście instytucji z Europy i jedna z Chin. Jej inicjatorami są Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UE) i chińskie Central Compilation & Translation Bureau (CCTB). Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej w formule „16+1”, która została zapoczątkowana w 2012 roku, podczas wizyty ówczesnego premiera Chin – Wen Jiabao w Warszawie.

Zaangażowane podmioty będą wspólnie realizować projekty badawcze w różnych dziedzinach, m.in. w dziedzinie ekonomii, zarządzania, medycyny, towaroznawstwa, budownictwa, geologii, elektromechaniki, teleinformatyki, biologii, chemii, meteorologii - informuje UE w przesłanym do prasy komunikacie. 

"To jest sieć badawcza instytucji naukowych, uczelni i instytutów badawczych, które zajmują się relacjami gospodarczymi między Chinami i Europą Środkowo-Wschodnią" - powiedział w rozmowie z PAP rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Maciej Żukowski. Rektor dodał, że formuła nowej inicjatywy ma nawiązywać do powrotu do idei szlaku jedwabnego w relacjach między Chinami a Europą Środkową.

Powstanie platformy jest odpowiednim kierunkiem w stronę wzmocnienia współpracy think tanków w szerokich ramach - mówił w czasie uroczystości sygnowania porozumienia ambasador Chin w Polsce, Xu Jian. Platforma ta, zdaniem ambasadora, może przyczynić się do wytworzenia synergii we współpracy naukowej.

"To bardzo ważny krok w kierunku umiędzynarodawiania polskich uczelni. Wpisuje się w podstawowe założenia narodowego planu badań i rozwoju" - wyjaśniła w rozmowie z PAP dr Katarzyna Nawrot z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, inicjatorka projektu oraz tworzonej sieci badawczej.

Dr Nawrot przypomniała, że Polska współpracuje z Chinami gospodarczo, poprzez wymianę handlową, przepływy kapitałowe i inne formy współpracy bilateralnej i multilateralnej. Powstała sieć jest jednak pierwszym przedsięwzięciem tego typu w wymiarze ściśle akademickim. Jej zdaniem fakt, że Polska jest jednym z pomysłodawców sieci, pozycjonuje nasz kraj nie tylko jako pomost między Azją a Europą, ale istotny filar tego "nowego jedwabnego szlaku".

Rektor UE zapytany o konkretne przedsięwzięcia realizowane w ramach sieci wyliczał wymianę materiałów badawczych, organizację konferencji i wydawanie publikacji. Sekretarz Generalny CCTB prof. Cui Youping w czasie ceremonii podpisania porozumienia wymienił również realizowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych, wymianę i współpracę naukową. Działania sieci są finansowane przez stronę chińską.

Uroczyste sygnowanie umowy jest tylko jednym z elementów dwudniowej konferencji naukowej, której rezultaty zostaną opublikowane w formie książkowej - zaznaczył prof. Żukowski. Jej tematem są możliwości i wyzwania inicjatywy "Pasa i Szlaku", czyli wielkiego chińskiego przedsięwzięcia polegającego na nawiązaniu międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej.

"Już dzisiejsza konferencja ma bardzo roboczy charakter" - powiedział rektor. Dodał, że liczy na nawiązane zostaną w jej trakcie kontakty, które zaowocują pomysłami na wspólne granty badawcze.

Na razie wśród polskich uczestników sieci jest tylko UE. "Jesteśmy otwarci na przyłączenie się do sieci innych uczelni z Polski" - powiedziała dr Nawrot.

Sygnatariuszami umowy są oprócz UE i CCTB następujące instytucje: Uniwersytety w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytet Talliński (Estonia), HETFA Research Institute (Węgry), Századvég Foundation (Węgry), The Baltic Forum (Łotwa), Uniwersytet Mykolas Romeris (Litwa), Institute for World Economy of the Romanian Academy (Rumunia), Center for Strategic Alternatives (Serbia), National Political Institute “Dimitar Blagoev” (Bułgaria), Slovak Academy of Science (Słowacja), University of Ljubljana (Słowenia).

2.11.2016 r.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

Wróć do poprzedniej strony