Praca szuka człowieka

Państwowy Instytut Geologiczny-PIG poszukuje pracownika do realizacji projektu ShaleMech "Zintegrowane badania geomechaniczne w celu wzmożenia wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza" realizowanego w ramach programu Blue Gas 2.

p.o. Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko starszy specjalista w Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Oferujemy umowę o pracę na czas rzeczywistego okresowego zapotrzebowania w związku z realizacją projektu. 

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2016 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

Opis stanowiska:

 • udział w realizacji projektu w okresie 01.09.2016 do 30.11.2017;
 • konstrukcja i analiza teoretyczna problemu inicjalizacji i propagacji szczeliny hydraulicznej, z uwzględnieniem anizotropii parametrów sprężystych;
 • rozwinięcie i analiza numerycznego modelu inicjalizacji i propagacji szczeliny hydraulicznej w stratyfikowanej mechanicznie formacji łupkowej.

Wymagania:

 • znajomość języka programowania MATLAB lub C/C++;
 • znajomość zagadnień mechaniki ośrodków ciągłych, w tym mechaniki spękań;
 • znajmość metody elementów dyskretnych;
 • praktyczna znajomość środowiska systemu Linux;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe - co najmniej 3 lata pracy na stanowisku specjalisty lub równorzędnym samodzielnym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy zawodowej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Dział Spraw Personalnych, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalista w Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych PIG-PIB” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Osobiście:

W kancelarii ogólnej, pokój nr 1 (tuż za wejściem głównym) w godz. 7.30–15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko starszy specjalista w Laboratorium Modelowania Struktur i Procesów Geologicznych PIG-PIB”z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Mailowo na adres: praca@pgi.gov.pl

Szczegóły rekrutacji

Więcej szczegółów nt. temat projektu: shalemech.pgi.gov.pl

11.07.2016 r.

Wróć do poprzedniej strony