Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką z zakresu komunikacji i środowiska

Przypominamy o zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska konkursie na najlepszą pracę magisterką lub licencjacką dotyczącą polityki informacyjnej i komunikacji społecznej w dziedzinie ochrony środowiska. Prace można przesyłać do 15 września 2016 r.  

Treść pracy powinna bezpośrednio odnosić się do zagadnień polityki informacyjnej oraz komunikacji w obszarze ochrony środowiska. Prace poświęcone innej problematyce w ochronie środowiska nie będą oceniane. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, którzy obronili lub obronią prace między 1 stycznia 2015 r. a 15 września 2016 r. Praca musi być oceniona na ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

24.08.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony