Trwa nabór do II edycji programu szkoleniowo-stażowego o gazie łupkowym

Do 15 lipca 2015 r. trwa nabór uzupełniający dla pracowników, studentów studiów doktoranckich oraz absolwentów uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, kształcących się w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego.

Program szkoleniowo-stażowy będzie trwał około 8 tygodni. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy szkoleniowo-stażowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do polskich naukowców i badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, a także doktoranci i absolwenci studiów wyższych w specjalności na kierunku:

  • geofizyka,
  • górnictwo,
  • geologia inżynierska,
  • inżynieria naftowa, w szczególności na specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców płynnych, inżynieria gazownicza.

Szczegółowe informacje o naborze zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

2.07.2015 r.

źródło: granty-na-badania.pl

Wróć do poprzedniej strony