Warsztaty i wizyta studyjna w ramach projektu Europejskiej Sieci Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL)

W dniach 29-30 września 2015 r. w Sopocie odbyły się warsztaty w ramach projektu Europejskiej Sieci Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) dotyczącego najlepszych praktyk w zakresie wydobywania ropy i gazu na lądzie (ang. ,,Best practice for onshore oil and gas, including shale gas"). Spotkanie zorganizował Główny Inspektor Ochrony Środowiska.  Uczestnicy warsztatów należą do Zespołu Eksperckiego dotyczącego Przemysłu (ang. ET ,,Industry & Air).  

Uczestnikami spotkania byli międzynarodowi eksperci z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcji, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, a także współgospodarze spotkania - przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Tematem dyskusji była wymiana informacji o specyficznym dla każdego kraju podziale kompetencyjnym organów odpowiedzialnych za regulację sektora wydobywczego ropy i gazu (w tym przede wszystkim za kontrolę przestrzegania przepisów i warunków pozwoleń z zakresu ochrony środowiska). Ponadto ze względu na fakt, że kwestie poszukiwania i wydobycia węglowodorów nie są uregulowane w jednym akcie prawnym, ale wielu aktach prawa górniczego, środowiskowego itd., podjęto próbę identyfikacji luk prawnych w przedmiotowym zakresie.

Podczas jednej z sesji, przedstawiciele delegacji polskiej przedstawili trzy prezentacje dotyczące kompetencji i doświadczeń Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organów nadzoru górniczego w zakresie kontroli podmiotów prowadzących działalność poszukiwawczo-wydobywczą złóż węglowodorów, w tym gazu łupkowego, na terenie Polski.

Warsztaty połączone były z wizytą terenową w miejscowości Wysin w Gminie Liniewo w powiecie kościerskim (woj. pomorskie), gdzie Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A. prowadzi wiercenie otworu poziomego Wysin-3H na koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej gazu ze złóż łupkowych o nazwie Stara Kiszewa. Przedstawiciele PGNiG S.A. oraz podwykonawcy - firmy United Olifield Services opowiedzieli o stosowanej technologii wiercenia, aktualnym stanie prac i rozwiązaniach służących ochronie środowiska, a także oprowadzili uczestników po terenie wiertni.

Projekt w zakresie wydobywania ropy i gazu na lądzie będzie realizowany do końca 2015 r.

12.10.2015 r.

źródło: GIOŚ

Wróć do poprzedniej strony