Wiceminister Środowiska Litwy Davia Matonienė przyjechała do Polski w związku z poszukiwaniami gazu łupkowego

W dniach 12-13.03.2015 r. przebywała w Polsce delegacja litewska, z Wiceminister Środowiska Davią Matonienė na czele. Głównym celem wizyty litewskich gości było poznanie specyfiki poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem spraw komunikacji społecznej. Wizytę zorganizował Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

W skład litewskiej delegacji  weszli także przedstawiciele Służby Geologicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz media krajowe i lokalne.

Pierwszym punktem wizyty Litwinów było spotkanie w Gdańsku z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. Marszałek opowiedział o doświadczeniach związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego na Pomorzu, wskazując na najbogatsze obecnie doświadczenie województwa na tym polu w całej Europie.

Do obecnej chwili wykonano w Polsce 69 otworów poszukiwawczych, z czego aż 33 na Pomorzu. W 2013 r. koncesjami poszukiwawczymi objęte było aż 85% terenu województwa. Mieczysław Struk podkreślił, jak ważne jest wczesne rozpoczęcie akcji informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem. Przedstawił czynniki, których wdrożenie gwarantuje brak większych konfliktów społecznych na tle poszukiwań.

Pani wiceminister Davia Matonienė interesowała się korzyściami, jakie lokalne społeczności mogą odczuć z przyszłego wydobycia gazu łupkowego. Dyskusja toczyła się także wokół akceptacji społecznej dla poszukiwań w Polsce. Przedstawicieli lokalnej społeczności interesowały sprawy związane z potencjalnym wpływem poszukiwań na środowisko, jak na przykład kwestie zagospodarowania płynu pozabiegowego z procesu szczelinowania hydraulicznego.

W drugim dniu wizyty litewscy goście odwiedzili miejsca poszukiwań gazu łupkowego na Pomorzu oraz spotkali się z przedstawicielami administracji samorządowej – m.in. z Wójtem Gminy Krokowa Henrykiem Doeringiem oraz Wójtem Gminy Choczewo Wiesławem Gębką.

Litwa ma zamiar ogłosić na wiosnę nowy przetarg na poszukiwanie gazu łupkowego. Wcześniej, w grudniu 2014 r., litewski rząd przyjął nowe prawodawstwo regulujące wydobycie węglowodorów.

13.03.2015 r.

abar

Wróć do poprzedniej strony