Wkrótce ukaże się raport "Analiza wpływu wydobycia gazu ze skał łupkowych na gospodarkę Polski w perspektywie do 2030 roku"

Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych CASE poinformowało o zakończeniu prac nad polsko - brytyjskim raportem pt. "Analiza wpływu wydobycia gazu ze skał łupkowych na gospodarkę Polski w perspektywie do 2030 roku". Raport powstał na zlecenie Ministerstwa Środowiska, które jeszcze w kwietniu 2014 r. zapowiadało wykonanie niezależnej analizy oceniającej wpływ rozwoju wydobycia gazu łupkowego na oba kraje, a także efekty tego procesu dla całej Unii Europejskiej.

Jak informuje CASE, głównym celem raportu było opracowanie czterech scenariuszy, zawierających założenia dotyczące możliwości poszukiwań, wydobycia i zastosowania gazu łupkowego oraz przedstawienie ich potencjalnych skutków ekonomicznych. Cel ten został zrealizowany poprzez przeanalizowanie kosztów poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego ze szczególnym uwzględnieniem możliwych scenariuszy potrzeb kapitałowych oraz przewidywanego popytu nośniki energii.

Jednym z elementów raportu jest ocena efektów produkcji gazu dla całej gospodarki w sferze inwestycji, zatrudnienia i wpływów podatkowych.

Przy określaniu założeń raportu zostały wzięte pod uwagę:

  • oczekiwane zmiany prawne,
  • utrudnienia lub ułatwienia dla inwestorów,
  • niezbędne realne nakłady inwestycyjne na wzrost produkcji energii,
  • unijna oraz krajowa polityka energetyczna, w tym budowa interkonektorów gazowych i elektrycznych,
  • ewentualny import gazu łupkowego z USA,
  • budowa w Polsce - lub nie - elektrowni atomowej.

W efekcie opracowane zostały cztery scenariusze ekonomiczne:

  • bazowy (umiarkowanie pozytywny),
  • konserwatywny (rozwój z trudnościami ale realny),
  • optymistyczny (rozwój z dużym udziałem kapitału zagranicznego i międzynarodowych instytucji finansowych),
  • pesymistyczny (stagnacyjny).

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Środowiska, które jest zleceniodawcą raportu i posiada wyłączne prawa intelektualne do jego treści, dokument znajduje się w końcowej fazie opracowania i zostanie wkrótce upubliczniony.

8.01.2014 r.

źródło: case.pl, Ministerstwo Środowiska

abar

Wróć do poprzedniej strony