Wzrasta poparcie dla poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego

W ciągu trzech ostatnich lat o 7% wzrosło poparcie Polaków dla poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. W grudniu 2013 r. wynosiło ono już 80%. Jednocześnie, wzrasta liczba przeciwników gazu łupkowego - z 4% w 2011 r. do 11% w 2013 r.

Gaz łupkowy stał się tematem powszechnie znanym - aż 88% dorosłych Polaków zetknęło się z informacją o jego poszukiwaniach i planach wydobycia. Jednocześnie,  ponad 30% mieszkańców Polski chciałoby wiedzieć więcej na temat gazu z łupków, a 14% badanych samodzielnie poszukuje takich informacji.

Szczególne zainteresowanie mieszkańców Polski wzbudzają dwa tematy: wpływ na środowisko i aspekty ekonomiczne. Interesujemy się także stanem i przebiegiem prac poszukiwawczych i aspektami społecznymi.

Około połowa (51%) dorosłych Polaków uważa, że potencjalne korzyści z wydobycia gazu przewyższają możliwe straty z tego tytułu. Przeciwnego zdania jest 9% mieszkańców naszego kraju.

Respondenci wskazywali konkretne korzyści, jakie niesie ze sobą wydobycie gazu łupkowego: przede wszystkim zwiększenie niezależności energetycznej kraju (37%), niższe ceny gazu dla końcowych odbiorców (31%), dodatni wpływ na gospodarkę i oszczędności dla Polski (13%) oraz więcej miejsc pracy (13%).

Największe niebezpieczeństwa związane z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego związane są w świadomości Polaków z zagrożeniami dla środowiska  - wskazało je 28% respondentów. Część osób (13%) obawia się o bezpieczeństwo podczas wydobycia gazu. Duża grupa osób (15%) uważa, że w działaniach poszukiwawczych nie ma żadnego ryzyka. Najwięcej dorosłych Polaków (38%) nie ma jednak zdania na ten temat.

Nieznaczna większość respondentów (52%) uważa, że instytucje publiczne odpowiedzialne za kontrolę działalności firm poszukiwawczych są w stanie zapewnić, że gaz z łupków będzie wydobywany w sposób bezpieczny dla środowiska. Przeciwnego zdania jest 33% dorosłych Polaków, a 15% nie ma zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-10.12.2013 r. na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku powyżej 18 lat techniką sondażu telefonicznego CATI przez firmę Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Państwowego Instytut Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

abar