Biuletyn Informacyjny Infołupki PIG

GAZ ŁUPKOWY WIĘCEJ

 

Stan prac poszukiwawczych gazu łupkowego w Polsce - kwiecień 2015 r.

Tempo poszukiwań gazu łupkowego w Polsce w dalszym ciągu spada. Ilość obowiązujących koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków wynosiła 47 sztuk (według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r.). Koncesje te zostały udzielone na rzecz 14 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy), należących do 12 grup kapitałowych. W rekordowym 2013 roku obowiązywało 113 koncesji, a poszukiwania prowadziło 27 firm.

Czytaj więcej...

 

Grabowski: z polskich łupków trudniej wycisnąć gaz, niż z amerykańskich

Maciej Grabowski, minister środowiska, udzielił wywiadu na temat poszukiwań gazu łupkowego dla POLSKA Dziennik Bałtycki. Grabowski zwrócił uwagę na potrzebę opracowania nowych technologii poszukiwań i wydobycia gazu z łupków, dostosowanej do parametrów skał łupkowych w Polsce. Takie prace trwają już od kilku lat, są wspomagane m.in. realizacją programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy.

Czytaj więcej...

 

Amerykańska agencja ochrona środowiska EPA opublikowała raport dotyczacy składu płynu do szczelinowania

Dnia 24 marca 2015 r. po raz pierwszy publicznie przedstawiono wyniki prac badawczych prowadzonych w rejonie 7 odwiertów za gazem z łupków znajdujących się na terenie województw: pomorskiego oraz lubelskiego. Wykonane badania pozwoliły na stwierdzenie, że prowadzone prace poszukiwawcze nie wpłynęły znacząco na stan środowiska.

Czytaj więcej...

 

Litwa zawiesza poszukiwania gazu łupkowego

Litwa na razie rezygnuje z ogłoszenia przetargu na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego. Jest to spowodowane napięciami geopolitycznymi i niekorzystną sytuacją na rynku węglowodorów. Informację taką podał Rokas Masiulis, minister energetyki Litwy.

Czytaj więcej...

 

Argentyna zwiększa wydobycie ropy łupkowej

Wydobycie ropy naftowej z łupków w Argentynie systematycznie rośnie. Obecnie na polu naftowym Loma Campana na terenie formacji Vaca Muerta wydobywane jest dziennie 44,000-45,000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. W lutym 2015 r. wydobycie surowca kształtowało się na poziomie 41 tys. baryłek ropy. Jest to najwyższy poziom wydobycia ropy z niekonwencjonalnych złóż na świecie poza  Stanami ZjednoczonymiJednak rentowność projektów może być zagrożona przez niskie ceny surowca na światowych rynkach oraz wysokie koszty prac wiertniczych.

Czytaj więcej...

 

POLECANE ARTYKUŁY

 

Dlaczego OPEC preferuje niskie ceny ropy?

 

Czy poszukiwanie gazu łupkowego może wpływać na wody podziemne?

 

Zastąpić wodę - nowe metody szczelinowania