Co dzieje się z terenem na którym prowadzone były odwierty? Jak wygląda jego późniejsze zagospodarowanie? Ile czasu musi minąć, aby teren odzyskał swoją „wartość” , „właściwości” sprzed czasu eksploatacji?

Co dzieje się z terenem na którym prowadzone były odwierty? Jak wygląda jego późniejsze zagospodarowanie? Ile czasu musi minąć, aby teren odzyskał swoją „wartość” , „właściwości” sprzed czasu eksploatacji?

Teren zakładu wykonującego roboty geologiczne, na którym prowadzone były odwierty poddawany jest procesom rekultywacji przez podmiot, który prowadził prace poszukiwawcze (operator koncesji) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – tekst jednolity: Dz.U z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm. Przeprowadzona rekultywacja ma na celu doprowadzenie terenu do pełnienia jego pierwotnych funkcji, np. rolniczych. Czas ponownego dostosowania terenu jest zróżnicowany, określony wynikami przeprowadzonych badań przed i po wykonaniu rekultywacji.

W przypadku wystąpienia przemysłowego przypływu węglowodorów, na zajmowanym terenie pozostawiana jest głowica eksploatacyjna, ogrodzona i odpowiednio zabezpieczona, plac manewrowy przed głowicą o wymiarach około 15 x 15 m oraz droga dojazdowa. Wokół głowicy może stanąć szereg urządzeń do odbioru i przesyłu gazu lub ropy. Na pozostałym terenie wykonana zostaje rekultywacja. Eksploatacja w przypadku złóż niekonwencjonalnych może trwać kilkadziesiąt lat.W przypadku likwidacji odwiertu na powierzchni terenu nie pozostaje żadne uzbrojenie utrudniające uprawę roli.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska