Co się dzieje z odpadami podczas wiercenia?

Co się dzieje z odpadami podczas wiercenia?

Zwierciny (stanowiące odpad) podczas wiercenia wynoszone są na powierzchnię terenu z otworu razem z płuczką wiertniczą. Następnie są odwadniane na sitach i gromadzone w kontenerach. Odpady zgromadzone w kontenerach przekazywane są podmiotom, które posiadają zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadów lub na zbieranie i przetwarzanie tego typu odpadów.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska